Topic outline

 • SPECIÁLIS TERMÉKMENEDZSMENT ISMERETEK

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52A022

  Tárgy típusa: BSc Műszaki menedzser szak, Termékmenedzsment modul kötelező tárgya

  Kredit szám: 5

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 4 óra/hét
  ____________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Németh Edit egyetemi adjunktus, Lógó Emma egyetemi tanársegéd, Tóvölgyi Sarolta egyetemi tanársegéd

  A tárgy előadója: Berki-Süle Margit, Jókai Erika, Lógó Emma, Tóvölgyi Sarolta

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése a különböző termék-menedzsment témakörök és a termékmenedzsment speciális területeinek megismerése blended learning módszerrel (távoktatás + kontaktórák tutorokkal), mindezek egyéni elsajátítása és gyakorlati feldolgozása.

  Követelmény: két zárthelyi dolgozat megírása (jegy 80%-ás adja), félévközi feladatok (beadandók) teljesítése (jegy 20%-át adja), kötelező gyakorlatokon való részvétel

 • A tárgy tematikája

  A tárgy a következő termékmenedzsmenthez kapcsolódó területek feldolgozására ad lehetőséget:

  - Fogyasztóvédelem,

  - Szabadalom – versenyelőny,

  továbbá támogatja a termékmenedzser eredményeinek sikeres bemutatását dokumentációkészítés és prezentációs gyakorlaton keresztül.

  • Gyakorlat - Beadandó

   A tantárgyhoz tartozik egy (kötelező) kutatási gyakorlat és egy beadandó dolgozat is.

   Ez utóbbi az alábbi témák egyikéből a termékhez kapcsolódóan (kb. 15000 leütés terjedelem):

   1. Fogyasztóvédelem (Kereskedelem, Termékbiztonság)

   2. Szabadalom (Design, Iparjogvédelem)

   3. Tervezés speciális felhasználóknak

    

   • KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT IRODALMAK

    Antalovits M., Süle M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. Typotex Kiadó, Budapest.

    A Moodle kurzus zárt oldaláról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok.