Topic outline

 • General

  • Szabadalom - termékújdonság

   Tantárgy kódja és neve: BMEGT52AT06

   Tárgy típusa: választható a mérnöki szakok nappali tagozatos hallgatói számára

   Kredit szám: 3

   Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

   Követelmény típusa: félévközi jegy

   Kurzus típusa: elmélet

   A tantárgy oktatásának módja: elektronikus távoktatás, 1. oktatási héten előadás, 14 héten keresztül önálló felkészülés

   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Tárgyfelelős: Jókai Erika, egyetemi tanársegéd

   A tárgy előadója: Jókai Erika

   A tárgy leírása:

   A tantárgy keretében átfogó ismereteket nyújtunk a szellemi tulajdonvédelmi formákról, az oltalom megszerzésével kapcsolatos tudnivalókról. A tantárgyhoz elektronikus jegyzet tartozik, amely a tanszéki oktatási portálon keresztül érhető el. A portál használatáról az első előadáson tájékoztatjuk hallgatóinkat.
   Az elméleti előadások témái:
   A szellemi tulajdon fogalma, iparjogvédelmi kategóriák, oltalmi formák. A szellemi tulajdon védelmének értelme. Történeti áttekintés. A szabadalom, formatervezési mintaoltalom, védjegy és szerzői jog körébe tartozó alapismeretek áttekintése. Iparjogvédelmi adatbázisok.
   A tanultak gyakorlati alkalmazására is hangsúlyt fektetünk. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának tutorai segítségével kutatási gyakorlaton vesznek részt hallgatóink, amely a beadandó újdonságkutatási feladat megoldását is segíti.

   Követelmény

   • Részvétel a kutatási gyakorlaton. A gyakorlaton való részvétel feltétele a beugró zh sikeres teljesítése. (9. vagy 10. oktatási héten egy alkalom, tantárgy teljesítésének feltétele)
   • Félév végi zh legalább 40%-os eredményű teljesítése (10. vagy 11. oktatási héten)
   • Kutatási feladat megfelelő szintű teljesítése (beadandó feladat, 12. vagy 13. oktatási héten)
   • Elégtelen teljesítés esetén vagy javítási szándékkal szóbeli vizsga tehető (pótlási héten)
   • A félév végi érdemjegy a beugró zh és a félév végi zh eredményéből tevődik össze.

   • Kötelező és ajánlott irodalom

    Kötelező irodalom:

    Iparjogvédelmi jogszabálygyűjtemény. Elektronikus formában elérhető a www.sztnh.gov.hu oldalon

    Ajánlott irodalom:

    Belényi Andrea (szerk) (2012): Iparjogvédelem, SZTNH, ISBN 978-963-9157-68-2

    Hepp Nóra - Fejesné Lőrincz Anna (2012): Szerzői jog, SZTNH, ISBN 978-963-9157-70-5

    Dr. Török Ferenc - Dr. Molnár István - Ujvári János - Siklós Kata (2011): Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv, SZTNH, ISBN 978-963-08-1293-1

    Pintz György (2010): Védjeggyel a csúcsra!, Pintz és Társai, ISBN 978-963-0689-85-4