Topic outline

 • A divat és reklám lélektana

  Tantárgy kódja: BMEGT52V100

  Tárgy típusa: Szabadon választható tárgy minden alap és mesterképzésen

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Izsó Lajos egyetemi tanár

  A tárgy előadója: dr. Zétényi Tamás

  A tárgy leírása:

  A kurzus a divatot és reklámot, mint két összefüggő témát a (vélt) befogadó, a készítő és a viselő és a reklámozó perspektívájából interdiszciplináris megközelítésben. A filozófia, közgazdaságtudomány, pszichológia, biológia, alkalmazott művészetek stb. együttes tudására támaszkodva tárgyalja a megjelölt témákat olyan kulcsazavak mentén, mint: alkalmazott tudomány?  és/vagy - művészet? divat; egyenruha, bilog, brand, cégér; az észlelés érzékelés invarianciái; technikák, guruk és laikusok; a lelki szem képernyője; mire elég a figyelem felkeltése; attitűd, rábeszélhetőség, demagógia, relatív információbőség, használhatatlan tudás;: szabadság, perceptuális stílus, személyiség típusok; a desing mindent visz; a politikai reklám, public relations és a tömegmédia; szerepelni pedig kell; elkötelezett média, bulvár ...

  Követelmény

  • két zh legalább elégséges teljesítése 
  • 1. alkalom

   Bevezetés

   • divat, reklám, gazdaság, pszichológia
   • divat (cascade, csorda szellem)
   • nincs copyright
   • hamis "márkás cuccok"
   • szuper normál ingerek
   • robotok és divat
   • 2. alkalom

    Semmi sem az, aminek látszik

    • percepció, alakfelismerés (pattern recognition)
    • rész és egész
    • képzelet és percepció
    • kultúra és percepció
    • 3. alkalom

     Hogyan esünk szerelembe - a brand/márka

     • a brand nem tárgy, érzés
     • tulajdonságokat vásárolunk az identitásunk konstrukciójához
     • a csomagolás „hatalma”?
     • a fogyasztó zavarban
     • brand identitás-zavar
     • brand állandóság
     • a brand és a nologo
     • co-branding
     • 4. alkalom

      Mi befolyásol?- csoport

      • utánzás
      • csoport
      • csoportdinamika
      • csoport norma
      • csoport? mekkora?
      • szociometria
      • csoportnyomás / kortárs csoport
      • skála-független hálózatok
      • 5. alkalom

       Hol-mi? A tartalom helye

       • guttenberg galaxis - internet galaxis
       •   XX. sz-i média és a tartalom - HIÁNY

             minden „eszköz” korlátozott,  minden csatorna korlátozott

       • XXI. sz-i média és a tartalom - BŐSÉG

             az „eszköz” korlátlan, a csatorna szabad

       • tartalom gyártás

       Wikipedia; curriki.org; kahnacademy.org; openculture.com/freeonlinecourses; guttenberg.org; 

       • a kognitív felesleg
       • 6. alkalom

        Public relations

        • a nagy hatókörű befolyásolási eszköz
        • kinek hiszünk?
        • ki beszél?
        • a publikum bizonyosságot akar
        • A tény elhunyt.
        • kognitív (összefüggés) illúzió
        •  „Broken window theory”  James O Wilson.
        • a pr ipar
        • CSR – Corporate Social Responsibility
        • a pr nem működő üzenete
        • 7. alkalom

         Célcsoportnak hirdetünk vagy beépített a bukás

         • nincs jó vagy rossz reklám, csak eredményes vagy eredménytelen.
         • a reklám ritkán eredményes.
         • a reklámozásra költött pénz egyik felét az ablakon dobjuk ki, csak azt nem tudjuk melyik felét!
         • hol az 50%?
         • marketing ha tudjuk
         • marketing ha merjük
         • az amatőrök ideje lejárt!
         • 8. alkalom

          Hogyan készül a reklám? Elméletben & valójában

          lépések:

          • brief
          • kutatás 1
          • tervezés
          • demo
          • kutatás 2
          • média
          • kutatás 3
          • gyártás
          • megjelenés/sugárzás
          • utómunka
          • 9. alkalom

           Divat, reklám és ‘sebezhetőségünk’

           • nagy kockázatú csoportok
           • a törvényektől várjuk (el), hogy megvédjenek
           • kikapcsolt realitás; mert megérdemlem!
           • a 99 hatalma
           • kettő, ha vársz
           • kognitív disszonancia Festinger,Leon
           • a kiválasztott sokkal „értékesebb” lesz  - túlértékelés
           • pattern recognition! és nem puszta percepció
           • a villa és a pohár és az étlap a hibás
           • esztelen zabálás
           • a brand kudarca sem tántorít el
           • IKEA effektus
           • korlátozott racionalitás
           • confirmation bias
           • 10. alkalom

            Fashion without advertising (Zara) - Fashion & Computer?(Apple)

            • 11. alkalom

             Food is the new fashion - The ‘haute cuisine’.

             • 12. alkalom

              Making of a Brand - LadyGaga kft.

              • 13. alkalom

               Nyomtatott hirdetések; TV hirdetések

               • Kötelező és ajánlott irodalom

                Kötelező irodalom:

                Ogilvy, D. (1992-2006) A reklámról. Bp: Park Kiadó

                Pratkanis, A. – Aronson, E. (1992) A rábeszélőgép. Bp: Ab Ovo Kiadó

                Packard,V. (1971) Feltörekvés, reklám, szexualitás Amerikában.Bp: Gondolat

                Steel, J. (2003) Igazság, hazugság, reklám. Bp: Sanoma

                Toscani, O. (1999) Reklám te mosolygó hulla. Bp: Park Kiadó

                Ajánlott irodalom:

                Aronson, E. (1960-1998) A társas lény. Budapest: KJK

                Dichter, E. (1964) Handbook of consumer motivation. New York: McGraw-Hill

                Ogilvy, D. (1995) Egy reklámszakember vallomásai. Budapest: Park Kiadó

                Packard, V. (1964) Tékozlók. Budapest: Kossuth Kiadó

                Zétényi T. (1999) Direkt marketing kézikönyv. Budapest: Magyar Posta

                Fashion Brands - Branding Style from Armani to Zara.pdf  (search by Google … etc.)

                +   az óravázlatban megadott hivatkozások