Topic outline

 • Karriertervezés

  Tantárgy kódja: BMEGT52A006

  Tárgy típusa: szabadon választható bármely kar nappali és levelező tagozatos hallgatója számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Takács Ildikó, egyetemi docens

  A tárgy előadója: dr. Takács Ildikó,

  A tárgy leírása:

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák szakmai karrierjük alakulását.

  A szakmai karrier alakításához szükséges képességek és készségek feltárása, megismerése és fejlesztése.

  A munka szerepe és hatása az ember életében. A pálya elvárásai és az azt betöltő személy tulajdonságainak összeillése. Az érdeklődés, a képességek jellemzői, az önismeret fontossága a munkakör és a szakmai terület kiválasztásában. A pálya, mint a karrier fogalma, a karriert meghatározó tényezők és a karrier mintázatok jellemzői. A szocializáció alapfogalmai, a szakmai és munkahelyi szocializáció. A munkafolyamat, a társas közeg és a fizikai környezet hatása a munkavégzőre. A munkával való elégedettség feltételei, a munkamotiváció elméletei. A különféle karrier lehetőségek, a munkaerő-piac igényei és a személy elvárásai. A karrier alakulása és az élethossziglani tanulás összefüggései. Tájékozódás forrásai és lehetőségei a munkaerő-piacon. A munkavállalás útja. Álláskeresési technikák.

  Követelmény

  • A félév végi érdemjegy a két zh eredményének átlagából tevődik össze.

  Ajánlott irodalom:

  Klein Sándor: (1998): Munkapszichológia. SHL Könyvek

  Langer Katalin (2001): Karriertervezés. Telosz Kiadó, Budapest

  Pintér Zsolt (1996):Hogyan csináljunk karriert? HVG Kiadó Rt. Budapest