Topic outline

 • A vezetővé válás pszichológiája

  Tantárgy kódja: BMEGT52A005

  Tárgy típusa: BSc szabadon választható tárgy

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: tömbösített előadások 7 alkalommal a félév során, kiegészítve on-line teljesítendő e-learning alapú feladatokkal

 • Tárgyfelelős: Dr. Répáczki Rita, egyetemi adjunktus

  A tárgy leírása:

  A tárgy célja bepillantást nyújtani a vezetéslélektan fő témáiba, kérdéseibe, dilemmáiba, valamint megismertetni a vezetővé érés folyamatának jellegzetességeit és azt, miként válhat valaki jó vezetővé.

  Követelmény: részvétel az órákon: a 7 előadásból min 4 alkalommal kötelező a megjelenés; félév végi zh legalább elégséges teljesítése, on-line feladatok legalább elégséges teljesítése (6 db on-line feladat, melyek mindegyike 10-10 pontot ér, ebből min. 30 pont megszerzése szükséges a tárgy teljesítéséhez)

  A ZH pótolható a pótlási héten (pót, és szükség esetén pótpót-ZH írására is lesz lehetőség).

  Tantárgy teljesítéssel kapcsolatos kérdések:

  Dr. Répáczki Rita (repaczkirita[kukac]erg.bme.hu)

  A kurzusjegy zh és az on-line feladatok eredményének átlagából tevődik össze.

  • A tárgy tematikája

   Oktatási hét
   Időpont és helyszín
   Téma
   1.
   2015. 09. 10.
   16:15-17:45
   QA202
   A tárgy programjának és követelményeinek ismertetése. Alapfogalmak és a félév során feldolgozásra kerülő témák rövid bemutatása.
   1. on-line feladat megnyitása
   (elérhető: 2015. szeptember 17-ig)
   2.
   2015. 09. 17.
   16:15-17:45
   QA202
   Az „ideális”, a „hatékony”, a „jó” vezető fogalmának tisztázása különböző történeti és elméleti alapokra helyezve, gyakorlati megközelítésben.
   2. on-line feladat megnyitása
   (elérhető: 2015. október 01-ig)
   3.
   2015. 09. 24.
   nincs előadás
   4.
   2015. 10. 01.
   16:15-17:45
   QA202
   A vezetői szerep megismerése a csoportfolyamatok aspektusából
   3. on-line feladat megnyitása
   (elérhető 2015. október 15-ig)
   5.
   2015. 10. 08.
   nincs előadás
   6.
   2015. 10. 15.
   16:15-17:45
   QA202
   Érzelmek, érzelemkezelés és motiváció a vezetők életében.
   4. on-line feladat megnyitása
   (elérhető: 2015. október 29-ig)
   7.
   2015. 10. 22.
   nincs előadás
   8.
   2015. 10. 29.
   16:15-17:45
   QA202
   Stressz, stresszkezelés vezetőként.
   5. on-line feladat megnyitása
   (elérhető: 2015. november 12-ig)
   9.
   2015. 11. 05.
   nincs előadás
   10.
   2015. 11. 12.
   16:15-17:45
   QA202
   A vezetés modern megközelítése. Az új kor elvárásainak való megfelelés vezetőként (komplexitás, alkalmazkodás, verseny, kognitív és emocionális kihívások kezelése).
   6. on-line feladat megnyitása
   (elérhető: 2015. november 26-ig)
   11.
   2015. 11. 19.
   nincs előadás
   12.
   2015. 11. 26.
   zárthelyi dolgozat megírása
   13.
   2015. 12. 03.
   on-line feladatok pótlása, javítása
   (elérhető: 2015. 12. 08-ig)
   14.
   2015. 12. 10.
   nincs előadás
   • Kötelező irodalom

    Az előadások anyaga és az on-line elérhető oktatási anyagok.

    • Ajánlott irodalom

     Klein Sándor (2009). Vezetés és Szervezetpszichológia, Edge 2000 Kft., Budapest