Topic outline

 • Modul projektfeladat

  ________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN31

  Tárgy típusa: kötelező a Műszaki menedzser MSc szak Termékmenedzsment modul hallgatói számára

  Kredit szám: 5

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: elmlet 2 óra/hét

  _________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Antalovits Miklós, egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Dr. Antalovits Miklós, Berki-Süle Margit

  A tárgy leírása:

  A projektfeladat célja a diplomamunka előkészítése, leginkább a diplomamunka empirikus, céges terepen végzett munkájának előkészítése és pilot szintű elvégzése.

  Követelmény:

  • Kötelező részvétel min. 3 konzultációs alkalmon.
  • Félévközi prezentáció.
  • Projektfeladat elkészítése.
  • A félév végi érdemjegy: a félévközi prezentáció és a leadott Projektfeladat eredményéből (40-60%) tevődik össze.
 • A tárgy részletes leírása

  A modul (projektfeladat, modultárgyak, diplomamunka) a terméktervezéshez és piaci bevezetéshez kapcsolódó termékmenedzsment feladatokkal foglalkozik, a modultárgyak során kitérve az innovációmenedzsment, a szellemi tulajdonvédelem, a fogyasztóvédelem és a dizájn szerepére a termékfejlesztésben, mindvégig szem előtt tartva a felhasználó-központú tervezést és piaci magatartást. A modul olyan leendő termékmenedzserek képzését célozza meg, akik a teljes képzés során szerzett műszaki és menedzsment ismereteikre alapozva a modulon elsajátított piacképes elméleti és módszertani tudásuk alapján a legkülönbözőbb vállalatoknál folyó termékfejlesztési folyamatok bármely szakaszába be tudnak kapcsolódni.

  • Kötelező és ajánlott irodalmak

   Antalovits, M. - Süle, M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. BME-Typotex, Budapest.
   Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest. Izsó L.,
   Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest.
   A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok és e-learning anyagok.