Topic outline

 • Termékfejlesztés-menedzsment

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52M011

  Tárgy típusa: kötelező a Ipari termék- és formatervező MSc szak hallgatói számára

  Kredit szám: 4

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét, gyakorlat 1 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Németh Edit, Berki-Süle Margit

  A tárgy leírása:

  A tantárgy a mesterszakon tanuló terméktervező mérnök hallgatók számára rendszerezi és összefoglalja azokat a legfontosabb ismereteket és módszereket, amelyek nélkülözhetetlenek a vállalati keretek között folyó termékfejlesztés sikeres menedzseléséhez. Az ismeretbővítés és szemléletformálás mellett, a tantárgy célja az is, hogy a hallgatók vállalati esettanulmányok keretében termékfejlesztéssel és termékmenedzsmenttel összefüggő konkrét tapasztalatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel a féléves gyakorlati feladatuk keretében.

  Követelmény:

  • Részvétel az órák 70%-án.
  • Félévközi feladat: egy választott termékdíjas termék fejlesztésének menedzsment szempontú elemzése és fejlesztése, a feladat dokumentálása és prezentálása
  • Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  • A félév végi érdemjegy: a félévközi feladat és a szóbeli vizsga eredményének átlagából tevődik össze.
  • A tárgy tematikája

   • A termékinnováció modellezése. Sikeres termékfejlesztés - sikeres vállalat.
   • Eszközök és tesztek - a felhasználók tulajdonságainak, preferenciáinak beépítésére a tervezésbe.
   • Fogyasztóvédelmi szempontok a termékfejlesztésben. A termékmegfelelőség értelmezése és biztosításának jogi, műszaki feltételei és követelményei. Termékvizsgálatok, termékvisszahívás, letiltott termékek, szankcionálás. Termékek minősítése, hazai és nemzetközi termékminősítő rendszerek.
   • A termékfejlesztés szervezeti háttere. Szervezeti kultúra, szervezeti magatartás és a termékinnováció összefüggései. A szervezeti formák és emberi tényezők szerepe a termékfejlesztés sikerében és kudarcában. A termékfejlesztésben közreműködő szakemberek kompetenciáinak összehangolása. Vállalati belső és külső partnerek: kommunikáció és kooperáció, a rész-érdekek felismerése és összehangolása, a felmerülő konfliktusok kezelése.
   • Márkamenedzsment.
   • Fogyasztó – vevő – felhasználó szerepek értelmezése a termékmenedzsment nézőpontjából. Pszichológiai megközelítés: termékélmény és fogyasztói magatartás.
   • Gyakorlati órák: „Ami a siker mögött van” témakörében. A gyakorlati foglalkozáson hazai vezető (díjnyertes) vállalkozások sikeres termékmenedzselési gyakorlatának bemutatása helyszíni látogatások során. (A félév során 3 alkalommal)

   A részletes tematika és a diasorok a zárt kurzuslapról érhetők el.

  • Kötelező és ajánlott irodalmak

   Antalovits M., Süle M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. Typotext Kiadó, Baccalaureus Sciantiae Tankönyvek sorozat, Budapest.
   Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék e-learning felületén található anyagok és a honlapról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok.
   Becker Gy., Kaucsek Gy. (1996): Termékergonómia, termékpszivhológia. Tölgyfa Kiadó, Budapest.
   Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest.
   Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotext Kiadó, Baccalaureus Sciantiae Tankönyvek sorozat, Budapest.
   Kotler, P., Kevin, L.K. (2008): Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó Zrt.,  Budapest.
   Rekettye G. (1999): Értékteremtés a marketingben. Termékek piacvezérelt tervezése, fejlesztése és menedzselése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
   Szabó Gy. (2002): Tervezés speciális felhasználói körök számára. Oktatási segédlet. DSGI, Budapest.
   Szabó Gy., Temesvári P. (szerk.) (2003): Újtermék-menedzsment. Oktatási segédlet. DSGI, Budapest.