Topic outline

 • Fogyasztóvédelem

  _______________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52AT03

  Tárgy típusa: kötelező az Ipari termék- és formatervező BSc szak hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  _______________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Antalovits Miklós, egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Dr. Antalovits Miklós, Berki-Süle Margit, Dr. Geri István

  A tárgy leírása:

  A tantárgy célja a fogyasztóvédelem társadalmi-gazdasági szerepének, jogszabályi hátterének és intézményrendszerének megismertetésén túl, a tudatos fogyasztói magatartás formálása, amelyet gyakorlatorientált előadások és az elméleti tananyag otthoni elsajátítása segítenek elő.

  Követelmény:

  • Részvétel az órák 70%-án.
  • Félévközi online számonkérés
  • A tárgy tematikája

   A tantárgyat ún. „blended learning” (gyakorlatorientált előadások és e-learning alapú képzés) oktatási formában oktatjuk. A tananyagot önállóan kell elsajátítani oktatási hét alatt, ehhez elektronikus formában áll rendelkezésére a tananyag a Moodle rendszerben. Szakmai jellegű kérdéseiket az előadásokra meghívott fogyasztóvédelmi szakembereknek tehetik fel a kurzus résztvevői. A félév egy zárthelyi dolgozattal zárul, amelyet a hallgatók számítógépes környezetben írhatnak meg.

   Témakörök:

   • A fogyasztóvédelem aktuális kérdései
   • Termékspecifikus blokk I.: E-kereskedelem
   • Termékspecifikus blokk II.: Kozmetikumok és vegyi áruk
   • Termékspecifikus blokk III.: Műszaki cikkek, kockázatértékelés
   • Termékspecifikus blokk IV.: Ruházat és gyermekjátékok
   • A Gazdasági Versenyhivatal fogyasztóvédelmi működése és feladatai – a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
   • Fogyasztóvédelmi civil szervezetek és a békéltető testületek működése és feladataik 

   A részletes tematika és a diasorok a zárt kurzuslapról érhetők el.

   • Kötelező és ajánlott irodalmak

    Fogyasztóvédelem e-learning tananyag (Moodle)
    Antalovits, M. - Süle, M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. BME-Typotex, Budapest