Topic outline

 • ERGONÓMIA A GYAKORLATBAN

  Tantárgy kódja: BMEGT52AT10

  Tárgy típusa: kötelező a Ipari termék- és formatervező BSc szak hallgatói számára

  Kredit szám: 4

  Előtanulmányi rend: A tantárgy felvételének előfeltétele az Ergonómia (BMGT52AT09) tárgy teljesítése

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét, 2 óra gyakorlat a félév első felében

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Németh Edit, Mischinger Gábor, Dr. Jókai Erika, Dr. Lógó Emma

  A tárgy leírása:

  A tantárgy elvégzésével a hallgatók elmélyülhetnek az Ergonómia tárgy keretein belül megismert részterületek ismereteiben. Ismereteiket kipróbálhatják a gyakorlatban is egy elemzési példa megoldása kapcsán. A gyakorlati feladat megoldásának lépéseit a tárgy előadásai és gyakorlatai egyaránt támogatják, ezáltal segítve a lépések megértését.

  Követelmény

  • Részvétel az előadásokon (70%-on legalább) és gyakorlatokon.
  • A gyakorlatok elején írt zárthelyi dolgozatok legalább 40%-ra történő teljesítése
  • Beadandó csoportos feladat tanszék általi elfogadása, prezentálása
  • A fentiek teljesítése alapján megajánlott jegy kapható, a zárthelyik és a feladat alapján.