Topic outline

 • Diplomatervezés

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN30

  Tárgy típusa: kötelező a Műszaki menedzser MSc szak Termékmenedzsment modul hallgatói számára

  Kredit szám: 30

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: gyakorlat 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Antalovits Miklós, egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Dr. Antalovits Miklós, Berki-Süle Margit

  A tárgy leírása:

  A diplomatervezés kurzus célja a diplomamunka empirikus, céges terepen végzett munkájának elvégzése és dokumentálása, valamint a saját kutatási eredmények, illetve a feldolgozott szakirodalmak alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása, a diplomamunka elkészítése.

  Követelmény:

  • Félévközi prezentáció: a diplomamunka 80%-os készültségi fokáról kell tanúbizonyságot adni.
  • Köztes leadási határidő: 90%-os (további konzultáció nélkül beadható) dokumentáció leadása
  • A félév végi érdemjegy: a félévközi munka és a leadott diplomadolgozat alapján.
  • A tárgy részletes leírása

   A modul (projektfeladat, modultárgyak, diplomamunka) a terméktervezéshez és piaci bevezetéshez kapcsolódó termékmenedzsment feladatokkal foglalkozik, a modultárgyak során kitérve az innovációmenedzsment, a szellemi tulajdonvédelem, a fogyasztóvédelem és a dizájn szerepére a termékfejlesztésben, mindvégig szem előtt tartva a felhasználó-központú tervezést és piaci magatartást. A modul olyan leendő termékmenedzserek képzését célozza meg, akik a teljes képzés során szerzett műszaki és menedzsment ismereteikre alapozva a modulon elsajátított piacképes elméleti és módszertani tudásuk alapján a legkülönbözőbb vállalatoknál folyó termékfejlesztési folyamatok bármely szakaszába be tudnak kapcsolódni.

   • Kötelező és ajánlott irodalmak

    Antalovits, M. - Süle, M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. BME-Typotex, Budapest.
    Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.
    Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest.
    A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok és e-learning anyagok.