Topic outline

 • ALKALMAZOTT ERGONÓMIA

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52M010

  Tárgy típusa: kötelező az Ipari termék- és formatervező mérnök  MSc szak hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet, gyakorlat, labor

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét és kiscsoportos konzultáció

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Jókai Erika, Koloszár Kata, Lógó Emma, Mischinger Gábor, Dr. Németh Edit

  A tárgy leírása:

  A tantárgy célja ergonómiai problémák felismerése során a problémák feltárásához különféle vizsgálati módszerek precíz, készség szintű alkalmazásának elsajátítása. A hallgatók a félév során az egyes vizsgálati módszerek megismerése után egyénileg egy vizsgálati módszert kiválasztva egy vizsgálatot terveznek meg és végeznek el. A hallgatóknak a négy vizsgálati módszerből egy-egy zárthelyi dolgozatot kell sikeresen teljesíteniük.

  Követelmény:

  • A tárgy tematikája

   A tárgy a következő ergonómiai területek mélyebb megismerésére és gyakorlati kérdések alkalmazására ad lehetőséget:
   - Tervezés speciális felhasználók számára
   - Kockázat és megbízhatóság
   - Iroda-ergonómia
   - Alkalmazott antropometria, JACK
   - Szoftver ergonómia

  • Kötelező és ajánlott irodalmak

   Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.
   Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest.

   A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok és e-learning anyagok.