Topic outline

 • ALKALMAZOTT VEZETÉSPSZICHOLÓGIA

  Tantárgy kódja: BMEGT52MS01

  Tárgy típusa: szabadon választható

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: a tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: évközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: tömbösített előadások

  • Tárgyfelelős: Dr. Répáczki Rita, egyetemi adjunktus

   A tárgy leírása:

   A tárgy célja a vezetéslélektan elméleti tudnivalói mellett a hatékony vezetés szempontjából fontos gyakorlati készségfejlesztés. Ezen belül is részletesen feldolgozásra kerül a vezetővé érés folyamatának, a vezetői személyiség, szerep, feladatkör kérdésköre. Cél továbbá olyan gyakorlati készségfejlesztés, amelynek jelentősége a hatékony vezetővé érés szempontjából fontos alapokat nyújt.

    

   Követelmény

   • Részvétel az órák 70%-án
   • 2 beadandó elkészítése
  • FELDOLGOZÁSRA KERÜLŐ TÉMÁK

   1. A vezetéslélektan története

   2. A vezetéslélektan fő elméletei, modelljei

   3. Kommunikáció a vezetésben

   4. A szervezeti kultúra és a vezetés kapcsolata

   5. A team vezetése

   6. Motiváció és érzelmek a vezetésben

   7. Stressz és stresszkezelés vezetőként