Topic outline

 • ERGONÓMIAI MÓDSZEREK

  Tantárgy kódja: BMGT52AT11

  Tárgy típusa: kötelező Ipari termék- és formatervező BSc szak hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének előfeltétele az Ergonómia (BMEGT52AT09) és az Ergonómia a gyakorlatban (BMEGT52AT10) tárgyak teljesítése.

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Dr. Németh Edit, Mischinger Gábor, Jókai Erika

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése további ergonómiai módszerek megismerése, ezzel a későbbi szakdolgozat és általában a jövendő szakmai munka segítése.

  Követelmény

  • A zárthelyi dolgozat eredményes megírása az aláírás feltétele
  • Szabadalomkutatás elvégzése a választott témában
  • Egy választott ergonómiai módszer kidolgozása egy konkrét feladat kapcsán
  • A félév végi jegy a zárthelyi dolgozat (50%), a szabadalomkutatás (15%) és a módszer (35%) eredményeiből tevődik össze