Topic outline

 • General

  • Tervezés speciális felhasználók számára

   Tantárgy kódja: BMEGT52AT05

   Tárgy típusa: szabadon választható az Ipari termék- és formatervező BSc - Termékmenedzsment szakirányos hallgatók számára

   Kredit szám: 3

   Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

   Követelmény típusa: félévközi jegy

   Kurzus típusa: elmélet és tantermi gyakorlat

   A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Tárgyfelelős: Jókai Erika, egyetemi tanársegéd

   A tárgy előadója: Jókai Erika és a félév aktuális témáihoz kapcsolódóan meghívott előadók

   A tárgy leírása:

   A tantárgy során az akadálymentes tervezés és a Design for All tervezési szemléletekkel és azokkal a fogalmakkal, módszerekkel és gyakorlati példákkal foglalkozunk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a  leendő tervezők képesek legyenek olyan termékek, szolgáltatások és fizikai környezeti elemek megtervezésére, amelyek lehetőség szerint minél szélesebb felhasználói kör számára lesznek használhatók.  

   Követelmény

   • Részvétel az órák 70%-án
   • 3 félévközi feladat teljesítése (egy egyéni és egy csoportos feladat megoldása, félév végi prezentáció)
   • A félév végi érdemjegy a három feladatra szerzett részpontszámok összegéből tevődik össze.