Topic outline

 • PROJEKTFELADAT 1. BSC

  Tantárgy kódja: BMEGT52A023

  Tárgy típusa: kötelező a Műszaki menedzser BSc szak Termékmenedzsment modul hallgatói számára

  Kredit szám: 4

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: gyakorlat 4 óra/hét

 • A TÁRGY OKTATÓI

  Tárgyfelelős: Dr. Antalovits Miklós, egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Tóvölgyi Sarolta, Lógó Emma, Hári Péter

  • A TÁRGY LEÍRÁSA

   A modul (projektfeladatok, modultárgyak, szakdolgozat) a terméktervezéshez és piaci bevezetéshez kapcsolódó termékmenedzsment feladatokkal foglalkozik, a modultárgyak során kitérve az innovációmenedzsment, a szellemi tulajdonvédelem, a fogyasztóvédelem és a dizájn szerepére a termékfejlesztésben, mindvégig szem előtt tartva a felhasználó-központú tervezést és piaci magatartást. A modul olyan leendő termékmenedzserek képzését célozza meg, akik a teljes képzés során szerzett műszaki és menedzsment ismereteikre alapozva a modulon elsajátított piacképes elméleti és módszertani tudásuk alapján a legkülönbözőbb vállalatoknál folyó termékfejlesztési folyamatok bármely szakaszába be tudnak kapcsolódni.

   A tárgy leírása:

   A projektfeladat célja a szakdolgozat előkészítése, leginkább a szakdolgozat empirikus, céges terepen végzett munkájának előkészítése és pilot szintű elvégzése.

   • KÖVETELMÉNYEK

    • Kötelező részvétel min. 3 konzultációs alkalmon.
    • Félévközi prezentáció.
    • Projektfeladat elkészítése.
    • A félév végi érdemjegy: a félévközi prezentáció és a leadott Projektfeladat eredményéből tevődik össze.
   • AJÁNLOTT IRODALMAK

    Antalovits, M. - Süle, M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. BME-Typotex, Budapest.

    Izsó, L - Becker, Gy (szerk.) (2011): Termékélmény. Akadémiai Kiadó Budapest