Topic outline

 • Projektfeladat 2. BSc

  Tantárgy kódja: BMEGT52A024

  Tárgy típusa: kötelező a Műszaki menedzser BSc szak Termékmenedzsment modul hallgatói számára

  Kredit szám: 8

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: gyakorlat 8 óra/hét

 • KÖVETELMÉNYEK

  • Kötelező részvétel min. 3 konzultációs alkalmon.
  • Félévközi prezentáció.
  • Projektfeladat elkészítése.
  • A félév végi érdemjegy: a félévközi prezentáció és a leadott Projektfeladat eredményéből tevődik össze.