Topic outline

 • ANTROPOMETRIAI ÉRTÉKELÉS ÉS TERVEZÉS

  Tantárgy kódja: BMEGT521326

  Tárgy típusa: választható a Ipari termék- és formatervező szak hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy felvételének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  __________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Mischinger Gábor, laborvezető mérnök

  A tárgy előadója: Mischinger Gábor

  A tárgy leírása:

  Az antropometriai tervezést és értékelést segítő számítógépes programok bemutatása, funkcióik ismertetése, használatuk elsajátítása.

  Követelmény

  • Részvétel a gyakorlatokon (70%-on legalább).
  • Beadandó feladat tanszék általi elfogadása, prezentálása
  • A fentiek teljesítése alapján áll össze a félév végi jegy.
 • TANTÁRGY TÉMAKÖREI

  1. Bevezetés:

  a. Az antropometria szerepe az ergonómiai tervezésben és értékelésben.

  b. A CAAA/DHM rövid története, helyzete és fejlődési trendje.

  c. A CAAA/DHM  eredményeinek felhasználása, érvényessége.

  2. A JACK 7.1 program ismertetése.

  a. Alapfunkciók.

  b. Termék és környezet modellezése.

  c. Embermodell alkalmazása.

  d. Modellek változtatása, manipulálása.

  e. Munkahely-ergonómiai funkciók ismertetése

  Eredmények dokumentálása.