Téma ismertetése

 • ERGONÓMIA

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52A001

  Tárgy típusa: BSc kötelezően választható gazdasági és humán tárgy és szabadon választható tárgy

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly, egyetemi docens és Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Dr. Németh Edit, Mischinger Gábor, Dr. Jókai Erika, Köles Máté

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok menedzselése során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.

  Követelmény: Két zárthelyi dolgozat megírása

  A 2 kreditpontos tárgyak hallgatói számára a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két ZH eredményes megírása. A munkafüzet kitöltése számukra nem kötelező, és az érdemjegybe nem számít be, azonban gyakorlási céllal ajánlható, mivel a második ZH egyik, kreatív feladatának megoldásában segíthet.

  A két ZH közül az egyik pótolható a 14. heti pótZH-alkalmon. Szükség esetén a tanulmányi időszakot követő pótlási héten pótpót-ZH írására is lesz lehetőség.

  Tantárgy teljesítés, ZH-val kapcsolatos kérdés: Dr. Németh Edit (ergonomia[kukac]erg.bme.hu)

 • Ez a téma

  A TÁRGY TEMATIKÁJA

 • KÖTELEZŐ IRODALOM

  Ergonómia könyvborítóHercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.

  Továbbá a fenti tematika letölthető dokumentumai.