Topic outline

 • ERGONÓMIA

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52A001, BMEGT52MN04 (továbbá egyes nagyobb kreditszámú tárgyaknak is ez az előadássorozata)

  Tárgy típusa: BSc kötelezően választható gazdasági és humán tárgy és szabadon választható tárgy, a Pszichológia mesterszak kötelező tárgya, továbbá az előadássorozat más tárgyaknak is része

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Boros Dávid, Pulay Márk, Kapusy Kata

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.

  Követelmény:

  A 2 kreditpontos tárgyak hallgatói számára a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két ZH eredményes megírása.

  A két ZH közül az egyik pótolható a szorgalmi időszak utolsó hetének pótZH-alkalmán. Szükség esetén a pótlási héten pótpót-ZH írására is lesz lehetőség.

  A tantárggyal, ZH-val kapcsolatos kérdés: borosdavid@erg.bme.hu

  • This topic

   A TÁRGY TEMATIKÁJA

   A hétfő esti, kedd délelőtti és csütörtök esti előadássorozat tematikája és követelményei azonosak.

  • KÖTELEZŐ IRODALOM

   Ergonómia könyvborítóHercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest. Az elektronikus változata a BME IP címtartományából ingyenesen elérhető: https://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2790-95-4

   Továbbá a fenti tematika letölthető dokumentumai.