Topic outline

 • A táblázatkezelés üzleti alkalmazásai

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52A018

  Tárgy típusa: BSc szabadon  választható tárgy

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: tömbösítve heti 2 óra/hét

  Tárgyfelelős: Dr. Balogh Imre, főiskolai tanár

  A tárgy előadója: Dr. Balogh Imre

  A tárgy leírása:

  A kurzus blended learning technológiával működik, vagyis négy alkalommal van kontakt óra, a többi héten alapvetően MOODLE kurzusként működik és ez módot ad a tananyag hallgatói igényekhez alakítására.

  Az idei évben először a kurzus egy részét MOOC módszertannal valósítjuk meg.

  A kurzus előismeretek nélkül elvégezhető, ebben az esetben tartalma: BEVEZETÉS AZ MS EXCEL HASZNÁLATÁBA

  Az alapismeretekkel rendelkező hallgatók a kurzust a négy alábbi SPECIALIZÁCIÓ valamelyikén végezhetik:

  1. Az MS Excel üzleti alkalmazásai
  2. Az MS Excel társadalomtudományi alkalmazásai
  3. Makrok használata az MS Excelben
  4. Adatbányászat és prediktív modellezés MS Excellel

  A specializációk mindegyike a függvények ismétlésével kezdődik és GYAKORLATI problémák megoldását mutatja be. Például az üzleti alkalmazások között lineáris regresszió, LP, Lorentz -görbe meghatározása, a társadalomtudományi alkalmazások között statisztikai eljárások, próbák szerepelnek. A 3. specializációban a makro programozás, míg a negyedikben alapvető adatbányászati problémák szerepelnek. Ez utóbbihoz támpontot nyújthat a http://www.cogniview.com/blog/data-mining-for-beginners-using-excel/ link.

  A kurzus résztvevői előképzettségüknek és érdeklődésüknek megfelelő specializációt választhatnak az első órán.