Topic outline

 • Pedagógiai pszichológia

  Tárgy kódja: BMEGT52A019

  Tárgy típusa: kötelező a műszaki szakoktató képzésben résztvevő hallgatók számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: nincs pszichológiai előtanulmányi feltétel

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  Tantárgy oktatásának módja: 9 óra előadás és 4 óra gyakorlat/félév

  Tárgyfelelős: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy előadója: Oroszné Dr. Perger Mónika

  Követelmény:

  A félév végén az előadások és a megadott irodalmak alapján vizsga teljesítése.

  A tárgy leírása:

  A hallgatók áttekintést kapnak a pedagógia pszichológia (neveléslélektan) témaköreiből. A pszichológiai ismeretek birtokában képesek legyenek jobban megérteni és kezelni a pedagógusi szerepből adódó helyzeteket. Érzékenyebbek legyenek a tanulók problémáira, hatékonyabban tudják kezelni az osztályközösségekben előforduló problémás helyzeteket.

   

  Kötelező irodalom:

  N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia Pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest

   

  Ajánlott irodalom:                                                   

  Mészáros Aranka (szerk.) (2004): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest

  Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó. Budapest

  Vikár György (1999): Az ifjúkor válságai. Animula Kiadó. Budapest