Topic outline

 • Szociális készségfejlesztő tréning

  Tantárgy kódja: BMEGT52A013

  Tárgy típusa: szabadon választható az egyetem minden karának hallgatója számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat  

  A tantárgy oktatásának módja: gyakorlat tömbösítve 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Takács Ildikó

  A tárgy előadója: Oroszné dr. Perger Mónika

  A tárgy leírása: 

  A hallgatók kiscsoportos formában a helyzetgyakorlatok segítségével fejlesszék önismeretüket, valamint azokat a társas készségeiket, amelyek révén érzékenyebbé, nyitottabbá válnak másokra. A kurzus elősegíti a hatékonyabb kommunikációt, önérvényesítést, konfliktuskezelést és az együttműködést a magán- és a szakmai életük szereplőivel.

  Követelmény

  A gyakorlat teljesítéséhez kötelező a jelenlét a tréning teljes időtartama alatt. A tréning végén egy megadott szempontok szerinti írásbeli dolgozat beadása a félévközi jegy megszerzésének feltétele.