Topic outline

 • MUNKAVÉDELEM-ERGONÓMIA

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52AL01

  Tárgy típusa: Mérnöktanár képzés kötelező tárgya

  Kredit szám: 5

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga jegy

  Kurzus típusa: elmélet+gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: 2előadás + 2 gyakorlat óra/hét

  _____________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Mischinger Gábor laborvezető mérnök

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Dr. Izsó Lajos, Mischinger Gábor, Dr. Németh Edit,

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása.

  Követelmény: egy zárthelyi dolgozat megírása

  _____________________________________________________________________________________________________________

 • A TÁRGY TEMATIKÁJA

  - Az ergonómia fogalma, kialakulásának/fejlődésének főbb állomásai. Az ergonómiai szempontú tervezés alapkövetelményei. Termékek, munkahelyek ergonómiai minősége.

  - A tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők. Emberi testméretek és mozgástartományok. Statikus és dinamikus antropometria. Az antropometriai szempontok érvényesítése az ergonómiai elemzés és tervezés során.

  - Komplex nagy technikai rendszerek meghibásodásai, a nagy katasztrófák tanulságai. A széles felhasználói tömegek által használt különböző közszükségleti cikkek használatával kapcsolatban naponta tömegesen előforduló kisebb balesetek tanulságai.

  - A biztonsági kultúra. Vonatkoztatási keretek. Nem kívánatos esemény kialakulásának genezise. Rasmussen-féle „ökológiai” interfész. A veszélyforrás, kockázat és veszély fogalma. Tanulás a „majdnem balesetekből”.

  - Intelligens termékek biztonsági vonatkozásai. Bevezetés a szoftver-ergonómiába. A felhasználói felület tervezésének általános irányelvei. Szoftvervizsgálati lehetőségek bemutatása. A felhasználói felület ergonómiai minőségének tesztelése és értékelése.

  - Alkalmazott antropometria. Az emberi test digitális modellezése. A számítógéppel támogatott antropometriai tervezés.

  - Az emberi munkatevékenység sajátosságai. Az ipari munkatevékenység elemzésének elvi és módszertani alapjai.

  - Iroda-ergonómia. Kisebb irodák és nagylégterű irodák. Az ülő testhelyzet speciális kérdései. Képernyős munkahelyek kialakításának ergonómiai követelményei. Iskola-ergonómia. A társas környezet ergonómiai szempontjainak alkalmazása.

  - Az ember mikro-, mezo- és makrokörnyezetei és ezek jellemzői. A közegek mint környezet és a (mesterséges) tárgyi környezet.

  • KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT IRODALMAK

   Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.

   A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok.