Topic outline

 • Foglalkoztatási rehabilitáció gyakorlata

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN18; BMEGT52M600 

  Tárgy típusa: kötelezően választható a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: tömbösítve 4 alkalom: előadás és látogatások

  ________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Soós Juliánna Katalin, egyetemi tanársegéd

  A tárgy előadója: Soós Juliánna Katalin

  A tárgy leírása:

  A tantárgy célja egy átfogó kép nyújtása a foglalkozási rehabilitáció folyamatáról. A cél olyan készségeknek a kialakítása, amelyek alapján a hallgatók képesek önálló tevékenységük - elsősorban kutatási projektek és gyakorlati tevékenység - során a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiacra való (re)integrálásában támogató tevékenységet nyújtani.

  A kurzus előadásain szó lesz a komplex rehabilitáció, a foglalkozási rehabilitáció folyamatáról, lépéseiről, a sérülés feldolgozásának folyamatáról, a sérülés szociális megítéléséről, a munkába való visszatérésről. A kurzus során lehetőség lesz saját élmény szerzésére, és különböző nyílt és védett munkahelyek meglátogatására. 

  Követelmény

  • Részvétel az előadásokon és a látogatásokon 
  • A félév végi érdemjegy: esettanulmány elkészítésének értékelése alapján.
 • BEVEZETŐ ELŐADÁS

  Foglalkozási Rehabilitáció bevezető fogalmai

  • Foglalkozási rehabilitáció folyamata
  • A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és programok
  • Megváltozott Munkaképesség fogalma
  • Sérülésre adott reakciók
  • Sérülés szociális megítélése
  • GYAKORLATI ELŐADÁS

   Munkába való visszatérés és a foglalkoztatás munkapszichológiai kérdései

   • A munkába való visszatérés folyamata
   • Megváltozott munkaképességű személyek, mint erőforrás menedzselése a szervezetben: toborzás és kiválasztás
   • Munkahelyi beillesztés
   • Teljesítményértékelés, visszajelzés módszertana
   • Munkahelyi egészségfejlesztés, egészségmegőrzés
   • TEREPSZEMLE 1

    Kiscsoportos terepszemle nyílt és védett munkahelyeken (Down alapítvány, T-Com Call Center), megváltozott munkaképességű személyekkel foglalkozó intézményekben (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet).

    • TEREPSZEMLE 2

     Kiscsoportos terepszemle nyílt és védett munkahelyeken (Down alapítvány, T-Com Call Center), megváltozott munkaképességű személyekkel foglalkozó intézményekben (Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet).

     • IRODALMAK

      Juhász Márta (szerkesztő) (2009): A foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel. A foglalkozási rehabilitáció (munka)pszichológiai aspektusai. Typotext Kiadó, Budapest

      Juhász Ferenc (szerkesztő) (2004): Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez. ESZCSM-OEP, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest,

      Huszár Ilona, Kullman Lajos, Tringer László (szerk.) (2006): A rehabilitáció gyakorlata, Medicina Könyvkiadó, Budapest.

      Münnich Ákos (2007): Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához, Center-Print Nyomda, Debrecen

      Münnich Ákos (2007): Pszichológiai szempontok a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának elősegítéséhez, Center-Print Nyomda, Debrecen

      Berde Csaba, Dajnoki Krisztián (2007): Esély Egyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment, Debreceni Campus Kht., Debrecen