Topic outline

 • Pszichológia I.

  Tárgy kódja: BMEGT52ML01

  Tárgy típusa: kötelező a mérnöktanári és a közgazdásztanári mesterszakos hallgatók számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: a pszichológia előkészítő tárgy teljesítése illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi tanulmányai során teljesített pszichológiai tanulmányok

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  Tantárgy oktatásának módja: 9 óra előadás és 6 óra gyakorlat/félév külön csoportban a mérnök és a közgazdászhallgatóknak

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy előadója: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy leírása:

  A hallgatók ismerjék meg az iskolai oktatás pszichológiai törvényszerűségeit, az oktatás – nevelés hatásainak pszichológiai értelmezését, készüljenek fel a személyiségformálásra, ismerjék meg ennek hatásait és tudatosan használják nevelőmunkájuk során. Képesek legyenek a tanulói személyiség, valamint a tanulói csoportok, közösségek alakulásának fejlesztésére.

   

  Követelmény:

  A félévközi jegy megszerzésének követelménye egy írásbeli dolgozat (esettanulmány vagy elméleti munka) megírása az előre megadott témákból. Zárthelyi dolgozat megírása az előadások és a megadott irodalmak alapján.

   

  • Irodalom

   Kötelező irodalom:

   N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia Pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest

    

   Ajánlott irodalom:                                                   

   Atkinson, L. R., Atkinson, C. R., Smith, E. E., Bem, J. D. (1996): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest

   Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó. Budapest.

   Kósáné Ormai Vera (1998): A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. IF Alapítvány. AduPrint Kiadó. Budapest

   Tóth László (2004): Pszichológia vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó. Budapest