Topic outline

 • Pszichológia 2.

  Tárgy kódja: BMEGT52ML02

  Tárgy típusa: kötelező a mérnök és közgazdásztanári mesterképzésben résztvevő hallgatók számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: Pszichológiai I. kurzus teljesítése

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  Tantárgy oktatásának módja: 10 óra előadás és 5 óra gyakorlat/félév külön csoportban a mérnök és a közgazdásztanári hallgatók számára

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy előadója: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy leírása:

  A hallgatók áttekintést kapnak a pedagógia pszichológia (neveléslélektan) témaköreiből. A pszichológiai ismeretek birtokában képesek legyenek jobban megérteni és kezelni a pedagógusi szerepből adódó helyzeteket. Érzékenyebbek legyenek a tanulók problémáira, hatékonyabban tudják kezelni az osztályközösségekben előforduló problémás helyzeteket.

  Követelmény:

  Az aláírás megszerzésének feltétele egy írásbeli dolgozat (esettanulmány vagy elméleti munka) megírása az előre megadott témákból. A félév végén az előadások és a megadott irodalmak alapján vizsgával zárul a kurzus.

   

  • Irodalom

   Kötelező irodalom:

   N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia Pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest

    

   Ajánlott irodalom:

   Balogh László, Koncz István, Tóth László (2002): Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben

   Kósáné Ormai Vera, Horányi Annabella (2006): Mi, pedagógusok. Flaccus Kiadó. Budapest

   Mészáros Aranka (szerk.) (2004): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest

   Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó. Budapest