Topic outline

 • Pszichológia előkészítő

  Tárgy kódja: BMEGT52ML03

  Tárgy típusa: kötelező a tanárképzésben résztvevő olyan hallgatók számára, akik korábban nem tanultak pszichológiát

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: nincs pszichológiai előtanulmányi feltétel

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  Tantárgy oktatásának módja: 5 óra előadás és 5 óra gyakorlat/félév külön csoportban a mérnök és a közgazdászhallgatóknak

  __________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy előadója: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy leírása:

  Megismertetni a hallgatókat az általános pszichológia fontosabb témaköreivel, az ember pszichikus működésének alaptörvényeivel, a lelki jelenségek vizsgálati lehetőségeivel.

  Az elsajátított pszichológiai elméleti és módszertani ismeretekre alapozva, kifejleszteni azokat a készségeket, amelyek elősegítik a pszichológiai ismeretek gyakorlati alkalmazását a pedagógiai tevékenység kereteiben

   

 • Irodalom

  Kötelező irodalom:

  N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia Pedagógusoknak. Osiris Kiadó. Budapest

  Ajánlott irodalom:                                                   

  Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Könyvkiadó. Budapest

  Kósáné Ormai Vera (1998): A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. IF Alapítvány. AduPrint Kiadó. Budapest

  Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus Kiadó. Debrecen