Topic outline

 • ERGONÓMIA (GÉPÉSZMÉRNÖK MSC, GÉPTERVEZŐ SZAKIRÁNY)

  Tantárgy kódja: BMGT52MG01

  Tárgy típusa: kötelező Gépészmérnök MSc szak Géptervező szakirány hallgatói számára

  Kredit szám: 4

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele.

  Követelmény típusa: vizsgajegy

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét, 2 óra gyakorlat minden második héten

  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly, egyetemi docens; Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Dr. Németh Edit, Mischinger Gábor, Jókai Erika, Séllei Beatrix

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok menedzselése során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.

  Követelmény

  • A zárthelyi dolgozatok eredményes megírása
  • Otthonom munkafüzet tanszéki elfogadása
  • A tantermi gyakorlatok 70%-án való részvétel
  • A félév végi jegy a zárthelyi dolgozatok (50%) és az otthonom munkafüzet (50%) eredményeiből tevődik össze