Topic outline

 • Ergonómia

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN027

  Tárgy típusa: Kommunikáció- és médiatudomány MA kötelezően választható tárgy

  Kredit szám: 5

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet+gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás+gyakorlat összesen 4 óra/hét

  _______________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Köles Máté, Szabó Bálint, Dr. Jókai Erika, Takács P. Krisztina

  A tárgy leírása:

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal az ergonómia gyakorlati fizikai és elektronikus környezettervezési szempontjait és irányelveit, valamint a termékek ergonómiai minőségét.

  Követelmény: Csoportos félévközi feladat egyéni résszel + szóbeli vizsga

 • Tematika és letölthető diasorok

  Hét

  Dátum

  Előadások és gyakorlatok (péntek, általában 8:30-11:45 QA114)

 • A kurzus teljesítésének feltételei

  1. Csoportos félévközi feladat (egyéni résszel)

  A félév elején 3-4 fős team-ek alakulnak.
  A félév elején minden team választ egy témakört az alábbiak közül. Az idei témakörök a következők:

  • Választott honlap használhatósági vizsgálata Tobii T120 desktop szemmozgáskövető eszközzel. (Ezt a témát két csoport választhatja, különböző honlapokat vizsgálva. Szabó Bálint és Takács P. Krisztina)
  • Tobii T120 desktop szemmozgáskövető eszköz alkalmazása reklámvideók hatásának elemzésére. Ujjgyakorlat-jellegű kísérletsorozat folytatása/kiegészítése mozgó AOI (area of interest) eszköz használatára fókuszálva.  (Szabó Bálint)
  • Tobii Glasses mobil szemmozgáskövető eszköz alkalmazása épített környezet információergonómiai vizsgálatára. (Szabó Bálint és Hercegfi Károly)
  • Kombinált fiziológiai (szívritmus, EEG, pupillaméret) alapú alapkutatási kísérletsorozat – segítség a lebonyolításban és a kiértékelésben. (Köles Máté)

  Mind a négy választható téma olyan, hogy érdemes a TDK-részvételt is kitűzni.

  A félévközi feladatra kapható pontszámok:

  Irodalomkutatás – a team-feladat témájához illeszkedő, de egyéni feladat

  A választott team-feladathoz illeszkedő cikkeket és könyvfejezeteket összefoglaló dokumentum MS Word formátumban, valamint ennek kötetlen beszélgetés formájában való elmondása

  25 pont

  A témavezető által megadott cikkek összefoglalása (az összefoglalás érthetősége, hasznossága)

  10 pont

  Saját keresésű cikkek összefoglalása (a talált cikkek mennyisége, relevanciája és az összefoglalás érthetősége, hasznossága)

  10 pont

  Formai minőség (általános dokumentumformai minőség + az irodalmi hivatkozások szabatossága)

  5 pont

  Esetleges késés

  heti -5 pont

  A team-feladat dokumentációja (team-feladat)

  A kutatás folyamatának dokumentálása (szövegesen, fényképekkel és kísérleti eredményekkel) és az eredmények kiértékelése a választott témától függő arányban és mélységben, MS Word formátumban

  55 pont

  A dokumentáció tartalmi minősége

  50 pont

  A dokumentáció formai minősége

  5 pont

  Elektronikus poszter (team-feladat)

  HTML, Flash vagy Prezi formátumban rövid, hatásvadász ismertető az eredményekről, amit később a tanszéki honlapra, mindenki számára elérhető formában feltehetünk

  10 pont

  Tartalom: a tanszéki honlap laikus látogatója számára mennyire informatív

  5 pont

  Forma: kreativitás

  5 pont

  Extended abstract (team-feladat)

  Az ACM CHI konferenciák extended abstract formátumában, 4 oldal terjedelemben angolul (különleges esetben más egyeztetett idegen nyelven), MS Word és PDF fájlként, elsősorban az empirikus vizsgálat (első, még nem feltétlenül tudományos értékű) eredményeiről

  10 pont

  Tartalom: a tanszéki honlap szakmabeli vagy társterületen kutató látogatója számára mennyire informatív

  5 pont

  Forma: formai szabatosság

  5 pont

   
  A vizsgára bocsátás (az aláírás) feltétele legalább 40 pont elérése.

  2. Szerezhető egyéni többletpontok

  A félévközi feladat alapján kapott egyéni pontokon felül plusz pontok járnak a következőkért:

  A félévközi feladat dokumentációjára épülő, annak empíriáját felhasználó TDK írása. Egy TDK-dolgozat szerzőjeként 1-4 fő jelölhető meg. Többszerzős TDK dolgozat esetében a plusz pont a szerzők közt szétosztandó. A félév végéig a TDK dolgozatot legalább félkész állapotban kell beadni: kb. a végleges formátumban, egyértelműen megjelölve, hogy mely részeiben lesz kibővítve a TDK 2015. októberi beadási határidőig.

  +10 pont / TDK-szerzőcsoport

  Részvétel az Ergonómia és Pszichológia Tanszék ergonómiai kísérletsorozataiban kísérleti személyként (akár a saját team-en kívüli többi team kísérleteiben).

  +1 pont / fő / kísérletsorozat


  3. Vizsga

  A vizsgaidőszakban szóbeli vizsga lesz az előadások témáiból.


  A vizsgajegy kiszámításának módja

  A félévközi feladatból és az esetleges többletpontok alapján egy félévközi részjegy, a vizsgán egy vizsgarészjegy szerezhető.
  A félévközi feladatból és az esetleges többletpontok alapján a következő félévközi részjegyek kaphatók:

  • 40-49: elégtelen (1)
  • 50-59: elégséges (2)
  • 60-69: közepes (3)
  • 70-79: jó (4)
  • 80-: jeles (5)

  Az aláírás megszerzésének feltétele legalább 40 pont elérése.

  A végső vizsgajegy a félévközi részjegy és a vizsgarészjegy 2:1 arányban súlyozott átlagából adódik.

  Beadási határidők:

  Dátum

  Mód

  Feladat

  2014. szeptember 25. péntek 10:30

  (a gyakorlat során)

  Téma- és csoportbeosztás jóváhagyása

  2014. november 20. péntek 16:00

  elektronikusan

  Az irodalomkutatási feladat beadása. (Az esetleges késésért heti 5 pont levonás jár)

  2014. december 14. hétfő 16:00

  elektronikusan

  A team-feladat dokumentációjának beadása.

  A választott vizsganapot megelőző nap 12:00-ig

  elektronikusan

  Fakultatív, többletpontont érő feladatként a dokumentációra épülő esetleges TDK dolgozat legalább félkész változatának beadása

  • Szakirodalom