Topic outline

 • Kommunikációs készségfejlesztő tréning

  Tárgy kódja: BMEGT52A101

  Tárgy típusa:  kötelező tárgy a kommunikációs és média szakos hallgatók számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: nincs

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat

  Tantárgy oktatásának módja: gyakorlat tömbösítve

  ___________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Takács Ildikó

  A tárgy oktatói: Dr. Bodnár Gabriella, Dr. Kun Ágota

  A tárgy leírása: A hallgatók kiscsoportos formában a helyzetgyakorlatok segítségével fejlesszék az aktív és hatékony figyelmet, mint a sikeres kommunikáció előfeltételét. A tréning feladatai az alábbiak: A kommunikáció verbális és nonverbális tényezőinek tudatosítása. Az egyirányú és az interaktív kommunikáció jellegzetességeinek megismrése. A kommunikáció hatékonysága, a személyes meggyőzési eszközök fejlesztése. Konfrontálódás a kommunikációban. A kommunikációs zavarok. A kommunikációs csatornák elemzése. A meggyőző közlés, a szociális befolyásolás szintjei. Az egyéni kommunikációs stílus megismerése. A tárgyalás pszichológiai jellemzői, a tárgyalási magatartás, a sikeres tárgyalás személyi feltételei. Értékütközések a kommunikációban. A konfliktus, a konfliktuskezelés kommunikációs eszközei.

  Követelmény: A gyakorlat teljesítéséhez kötelező a jelenlét a tréning teljes időtartama alatt. A tréning végén egy megadott szempontok szerinti írásbeli dolgozat beadása a félévközi jegy megszerzésének feltétele.