Topic outline

 • Kommunikációs készségfejlesztő tréning 2.

  Tárgy kódja: BMEGT52A103

  Tárgy típusa:  szabadon választható tárgy a kommunikációs és média szakos hallgatók számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: a kommunikációs készségfejlesztő tréning elvégzése

  Kurzus típusa: gyakorlat

  Tantárgy oktatásának módja: gyakorlat tömbösítve

  Tárgyfelelős: Dr. Takács Ildikó

  A tárgy oktatói: Dr. Bodnár Gabriella, Dr. Kun Ágota

  A tárgy leírása:

  A hallgatók kiscsoportos formában a helyzetgyakorlatok segítségével fejlesszék kommunikációjuk hatékonyságát, a személyes meggyőzési eszközeiket.Felismerjék a kommunikációs nehézségeket és ezekből származó konfliktusokat, a szociális hatékonyság megnyilvánulási formáit. A közös, team-munkához szükséges szociális készségek gyakoroltatása, kommunikáció eszközei a konfliktuskezelésben, együttműködési készségben, konszenzusra való törekvésben. Megtapasztalják a hatékony és a nem hatékony csoport működését.Kipróbálják és közösen megfogalmazzák a különböző csoportlégkörben történő munkavégzés tanulságait.

  Követelmény: A gyakorlat teljesítéséhez kötelező a jelenlét a tréning teljes időtartama alatt. A tréning végén egy megadott szempontok szerinti írásbeli dolgozat beadása a félévközi jegy megszerzésének feltétele.