Topic outline

 • Pszichológia

  Tantárgy kódja: BMEGT52A004

  Tárgy típusa: kötelező tárgy a GTK gazdálkodási és műszaki menedzser BSc szakjai számára. 

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Takács Ildikó

  A tárgy előadója: Dr. Takács Ildikó, Gerákné dr. Krasz Katalin, Hámornik Balázs

  A tárgy leírása:

  A tantárgy során a hallgatók megismerik a pszichológiai alapfogalmakat és folyamatokat, valamint az emberi viselkedés pszichológiai szemléletű megközelítésében szereznek saját tapasztalatot. 

  A félév során a következő témákkal foglalkozunk:

  Az emberi megismerés: Érzékelés, észlelés. Tanulás, emlékezés. A figyelem fajtái és sajátosságai. Gondolkodás, problémamegoldás, döntés. A szociális percepció és befolyásoló tényezői, a személyészlelést befolyásoló tényezők. 

  A szocializáció, a szociális tanulás. A szereptanulás, a szociális szerepek és jellemzőik. A szociális megismerés jellemzői.

  Személyiségelméletek. A személyiség fogalma és tanulmányozásának főbb megközelítései. Az önismeret tényezői.

  Motiváció alapfogalmai, motívumok fajtái, alapelvei. A motiváció tartalom- és folyamatelméleti modelljei. A vezetési stílus és a motiváció összefüggései. A munkamotiváció elméletei. 

  Az érzelmek sajátosságai, jellemző formái. Félelem, szorongás, frusztráció. A stressz és a kiégés.

  A csoport, a csoportfolyamatok, a csoportdinamika. Szerepek, normák a csoportban. A csoportalakulás szakaszai, csoportépítés. Csoportdinamikai jellemzők. A kommunikáció folyamata, típusai, a verbális és nonverbális kommunikáció kapcsolatai.

  A munkavégző ember. A pálya -személy összeillés. Az egyénnek a munkához és szervezethez való viszonya, a munkahelyi szocializáció folyamata. A munkával való elégedettség tényezői. A konfliktusok típusai és a konfliktuskezelés módjai a szervezetben.

  Követelmény

  • Félévi zh legalább elégséges teljesítése szükséges az aláírás megszerzéséhez (vizsga feltétele)
  • Írásbeli vizsga a vizsgaidőszakban
  • Irodalom

   Juhász Márta - Takács Ildikó (2006.): Pszichológia. Typotex Kiadó 

   Megvásárolható: a Műegyetem Kiadó könyvesboltjában, V2 épület, földszint