Topic outline

 • General

  Tárgy neve: Pszichológia

  Tárgy kódja: BMEGT52A017

  Tárgy típusa: kötelező a műszaki szakoktató képzésben részt vevő hallgatók számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: nincs

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  Tantárgy oktatási módja: 6 óra előadás és 4 óra gyakorlat /félév

  Tárgyfelelős: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy előadója: Oroszné Dr. Perger Mónika

  A tárgy leírása:

  Megismertetni a hallgatókat a pszichológia alapfogalmaival, azokkal a lelki folyamatokkal, amelyek az iskolai oktatási helyzetekre is hatással vannak. Ismereteket kapnak a személyiség fejlődéséről és a serdülőkorúak pszichés jellemzőiről, amelyek segítik a későbbiekben ezzel a korosztállyal való pedagógusi munkájukat.

   

  Követelmény:

  Az előadások és a kötelező irodalom alapján a félév végi vizsga teljesítése.

   

  A tárgy részletes leírása:

  1. A pszichológia témái, nézőpontjai, módszerei. Érzékelés és észlelés folyamata
  2. Figyelem, aktivációs szint, fáradás. Tanulás és kondicionálás. Tanulási elméletek. Tanulási stratégiák. Tanulási modellek elveinek alkalmazása az oktatásban.
  3. Emlékezés, szakaszai, típusai, megőrzés és felejtés, emlékezet fejlesztése. Motiváció; Motívumok rendszere; Motivációs elméletek; Motiváció és az iskola; Sikerorientáció - kudarckerülés
  4. Érzelem: érzelemelméletek; érzelmek funkciói, fejlődése. Agresszió, félelem, szorongás. Stressz és azzal való megküzdés.
  5. Személyiség elméletek

   

  Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

  N. Kollár Katalin, Szabó Éva (2004): Pszichológia Pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest

  Atkinson, L. R., Atkinson, C. R., Smith, E. E., Bem, J. D. (1996): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest

   

  Ajánlott irodalom:                                                   

  Balogh László, Koncz István, Tóth László (2002): Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben

  Juhász Márta, Takács Ildikó (szek.) (2006): Pszichológia. GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet. Typotex. Budapest