Topic outline

 • Termékmenedzsment

  ____________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52A016, BMEGT52AT07

  Tárgy típusa: kötelező a Műszaki menedzser BSc szak és szabadon választható az Ipari termék- és formatervező BSc szak hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  _____________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Antalovits Miklós, egyetemi tanár

  A tárgy előadója: Dr. Antalovits Miklós, Berki-Süle Margit

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése a különböző termékmenedzsment témakörök és a termékmenedzsment speciális területeinek megismerése az előadások során, mindezek egyéni elsajátítása és gyakorlati feldolgozása.

  Követelmény:

  • Részvétel az órák 70%-án.
  • Otthoni munkával elkészítendő félévközi feladat („Termékfejlesztés menedzsment szempontú elemzése” című munkafüzet)
  • Félévközi írásbeli számonkérés
  • A félév végi érdemjegy: a zh (30%) és a félévközi feladat (70%) eredményéből tevődik össze.
  • A tárgy tematikája

   A tárgy a félév során az elméleti előadások, valamint meghívott szakemberek előadásai által a következő termékmenedzsmenthez kapcsolódó területek feldolgozására ad lehetőséget:

   • Felhasználó-központú terméktervezés
   • Ergonómia, mint értékteremtő
   • A design érték tükröződése
   • Márkamenedzsment
   • Fogyasztóvédelem
   • Szellemi tulajdonvédelem
   • Környezetbarát termékfejlesztés
   • Termékfejlesztés szervezeti keretei
   • Speciális felhasználóknak való tervezés, Támogató technológiák és akadálymentesítés, „Design for All”
   • A termékmenedzsment speciális területei

   A részletes tematika és a diasorok a zárt kurzuslapról érhetők el.

   • Kötelező és ajánlott irodalmak

    Antalovits M., Süle M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. Typotext Kiadó, Baccalaureus Sciantiae Tankönyvek sorozat, Budapest.
    Antalovits M., Süle M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment - Online példatár.

    Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék e-learning felületén található anyagok és a honlapról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok.
    Becker Gy., Kaucsek Gy. (1996): Termékergonómia, termékpszivhológia. Tölgyfa Kiadó, Budapest.
    Izsó L., Antalovits M. (1997): Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapest.
    Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotext Kiadó, Baccalaureus Sciantiae Tankönyvek sorozat, Budapest.
    Kotler, P., Kevin, L.K. (2008): Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó Zrt.,  Budapest.
    Rekettye G. (1999): Értékteremtés a marketingben. Termékek piacvezérelt tervezése, fejlesztése és menedzselése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.
    Szabó Gy. (2002): Tervezés speciális felhasználói körök számára. Oktatási segédlet. DSGI, Budapest.
    Szabó Gy., Temesvári P. (szerk.) (2003): Újtermék-menedzsment. Oktatási segédlet. DSGI, Budapest.