Topic outline

 • Diplomamunka

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN25

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 20

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének előfeltétele a Kutatástervezés c. tárgy sikeres elvégzése.

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  ______________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Juhász Márta, egyetemi docens

  Belső konzulensek: Hámornik Balázs, Juhász Márta, Krasz Katalin, Kun Ágota, Perger Mónika, Répáczki Rita, Soós Juliánna Katalin, Takács Ildikó, Zétényi Tamás

  A tárgy leírása:

  A Diplomamunka tárgy célja, hogy a hallgatók elkészítsék és időben leadják a záróvizsgához szükséges diplomamunkát. 

  Követelmény

  • Diplomamunkaterv határidőre való elkészítése, amely alapján elkészítjük a feladatkiírást.
  • 3 kötelező konzultáció a belső konzulenssel. 
  • 2 kötelező prezentáción való részvétel.
  • A diplomamunka elméleti bevezetőjének megírása, amit a belső konzulens értékel.