Topic outline

 • ERGONÓMIA

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN04, BMEGT52M504

  Tárgy típusa: Kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly, egyetemi docens és Dr. Németh Edit, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Hercegfi Károly, Dr. Németh Edit, Mischinger Gábor, Jókai Erika, Koloszár Kata

  A tárgy leírása:

  A tárgy alapvető célkitűzése az ergonómia szemléletének elsajátítása. A résztvevők érzékennyé válnak a különböző fejlesztési folyamatok menedzselése során a legkülönbözőbb felhasználói jellemzőkből származó követelmények szerepére.

  Követelmény: Két zárthelyi dolgozat megírása

 • A TÁRGY TEMATIKÁJA

  Bevezetés:

  Az ergonómia fogalma, története. Az ergonómia fő célkitűzései. Ergonómiai minőség. Az ergonómia, mint értékteremtő.

  A műszaki és gazdasági tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők:

  1.: Emberi testméretek és mozgástartományok. Statikus és dinamikus antropometria. Az antropometriai szempontok érvényesítése az ergonómiai elemzés és tervezés során. A számítógéppel támogatott antropometriai tervezés.

  2.: A fizikai munka és a szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai: megterhelés, igénybevétel, stressz. Munkatevékenység, munkarend és munkakör tervezése.

  3.: Az emberi testfelépítésből és fiziológiai jellemzőkből következő tervezési követelmények. Tervezés különböző testhelyzetekre. Az álló és ülő testhelyzet speciális kérdései. Az ülés.

  4.: Az érzékelés emberi jellemzőiből következő tervezési követelmények: az érzékelés általános jellemzői; a látás alapvető működése, kontrasztkiemelés, mozgáskiemelés, színérzékelés.

  5.: Az emberi megismerés pszichológiai alapjaiból következő tervezési követelmények: választási lehetőségek tervezésének szempontjai; jelek és jelképek; a szelektív figyelem és a nem tisztán racionális alapú döntéseket hozó felhasználó; a korábbi tapasztalatok és a metaforák szerepe; különböző kognitív stílusú felhasználók. Demonstrációk. 

  A fizikai és társas környezettel kapcsolatos ergonómiai alapelvek:

  A környezeti tényezők (fényviszonyok, zaj, rezgések, klíma, levegőminőség) fiziológiai hatásai az emberre és az ebből következő tervezési irányelvek, normák és szabványok. A társas kapcsolatok és a kommunikáció befolyásolása a munkahelyi környezet kialakításával. 

  Az ergonómia gyakorlati alkalmazása:

  1.: Iroda-ergonómia. Kisebb irodák és nagylégterű irodák. Munkakörnyezet ergonómiai értékelése és tervezése. A fizikai és a szociális környezet ergonómiai szempontjainak alkalmazása. Képernyős munkahelyek kialakítása. Bevezetés a szoftver-ergonómiába. A felhasználói felület tervezésének általános irányelvei. Szoftvervizsgálati lehetőségek rövid bemutatása.

  2.: „Design for all”. Tervezés speciális felhasználói rétegek számára. Elvek és követelmények. Módszerek és gyakorlati megoldások. A fizikai környezet (többek közt irodák és tágabb környezetük), valamint a közlekedési eszközök (környezet) kialakítása. Akadálymentesítés.

  3.: Az ipari munkahelyek ergonómiai szempontú kialakításának elvei és módszerei. A munkahelyi környezeti ártalmakkal szembeni védekezés.

  • KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT IRODALMAK

   Hercegfi K., Izsó L. (szerk.) (2007): Ergonómia. Typotex Kiadó, Budapest.

   A tanszék honlapjáról (www.erg.bme.hu) letölthető dokumentumok.