Topic outline

 • Munka- és kompetenciaelemzés, munkakörértékelés

  Tantárgy kódja: BMEGT52M503, BMEGT52MN05 

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára.

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele.

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 3 óra/hét

  • Topic 1

   • Tárgyfelelős: Dr. Répáczki Rita, egyetemi adjunktus

    A tárgy előadója: Dr. Répáczki Rita

    A tárgy leírása:

    A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a munkakörelemzés, a munkakörértékelés és kompetenciaelemzés elméleti hátterével és módszereivel. A tárgy további célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a munkakörelemzés eszközeinek, módszereinek alkalmazására, valamint a munkaelemzésre és a munkaköri követelmények meghatározására.

    Követelmény

    • részvétel az órák 70 %-án
    • két zh legalább elégséges szintű teljesítése
    • csoportos projektfeladat megvalósítása

     

    • 1. ALKALOM

     A munkakörelemzés és a HR rendszerek kapcsolatának ismertetése

     • munkapszichológiai, szervezetpszichológiai alapok
     • munkaszervezési fogalmak

     • 2. ALKALOM

      A munkakörelemzés és a munkakörértékelés munkajogi háttere

      • 3. ALKALOM

       Fő modellek és módszerek a munkakörök elemzéséhez

       • 4. ALKALOM

        A kompetenciák szerepe, jelentősége, mérésének lehetőségei

        • Mire jó, ha ismerjük a kompetenciákat?
        • Kompetenciák feltárása, szintezése, értékelése és hasznosítása
        • 5. ALKALOM

         A munka- és kompetenciaelemzés folyamatának, módszereinek, eszközeinek bemutatása konkrét példákon keresztül.

         • tipikus nehézségek, buktatók
         • a megvalósítás folyamat megismerése
         • esetek

          

         • 6. ALKALOM

          A munkakörelemzés haszna és kapcsolódása a többi HRM rendszerrel a gyakorlati tevékenység során

          • 7. ALKALOM

           A hallgatók által készített projektek bemutatása és megbeszélése