Topic outline

 • General

  PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁG ÉS KIVÁLASZTÁS

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN12

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: Munka- és kompetenciaelemzés c. tárgy sikeres teljesítése.

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: heti 2 óra elmélet és heti 1 óra gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás és interaktív foglalkozás 4 óra/kéthetente

  ______________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Juhász Márta, egyetemi docens

  A tárgy előadója: Juhász Márta, Takács Veronika Klára

  A tárgy leírása:

  A kurzus célja, hogy a hallgatók tisztában legyenek a szervezeti környezetben zajló pszichológiai alkalmasságvizsgálattal, a személyzeti kiválasztás folyamatával és képesek legyenek megtervezni egy kiválasztási folyamatot.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Csoportmunka a félév során.
  • 2 ZH, amely átlaga adja a félévközi jegyet.