Topic outline

 • Szociálpszichológia

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN08; BMEGT52M507

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára.

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele.

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás, 3 óra/hét

  ________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Kun Ágota, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Kun Ágota, Perger Mónika, Répáczki Rita, Papp Tamás, Kis-Tamás Loránd, Zétényi Tamás, Balogh Péter, Csányi Zsuzsanna, Halász Erna, Hlédik Erika, Lénárt Ágota, Sass Judit, Vízkeleti-Kozma Dániel

  A tárgy leírása:

  A kurzus célja, hogy a meglévő szociálpszichológiai alapképzés ismereteit aktiválva, azokat bizonyos értelemben új kontextusba helyezve integrálja. A félév célja olyan (tudomány)területek és alkalmazási tetületek áttekintése, amelyek jelenségeinek magyarázatához, elemzéséhez és megértéséhez szociálpszichológiai fogalmakat, elméleteket és módszereket lehet alkalmazni. Az egyes alkalmazott területeket szociálpszichológiai szempontból elemezve és konkrét vizsgálati, kutatási eredmények szemléltetésével tekintjük át. A félév végére reméljük, sikerül megvilágítani, hogyan lehet a legkülönfélébb szakterületeken a megszerzett szociálpszichológiai ismeretanyagot alkalmazni.


  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Házi dolgozat elkészítése.
  • Írásbeli vizsga.
  • A félév végi érdemjegy az írásbeli vizsga és a házi dolgozat eredményének átlagából tevődik össze.
 • 1. ALKALOM

  Szociálpszichológiai fogalmak és törvényszerűségek a környezeti viselkedésben és a környezetvédelemben.

   

  • A környezettudatosság fogalma, a környezettudatos viselkedés.
  • A környezettudatos viselkedés és a környezetvédelem fogalma, jellemzői.
  • A háttérben meghúzódó pszichológiai és szociálpszichológiai jelenségek magyarázata.
  • Ökológiai tudás, környezeti értékek, környezeti attitűdök.
  • Társadalmilag felelős magatartás egyéni és szervezeti szinten.
  • A környezettudatosság formálásának lehetőségei, eszközei és gátjai.
  • 2. ALKALOM

   A szervezetek működésének szociálpszichológiai vonatkozásai.

   • Az egyén, a csoport és a szervezet működésének szociálpszichológiai értelmezése a szervezeti működés mindennapjaiban (konformitás hatás, tekintélykövetés, társas lazsálás/facilitálás, felelősség megoszlása csoportban, csoport- és klikk képződés, machiavellizmus).
   • A vezető szerepe ezen jelenségekkel kapcsolatban: miként használhatja, vagy befolyásolhatja a szervezetben megjelenő szociálpszichológiai törvényszerűségeket, hogy szervezeti előnyt kovácsoljon belőlük?
   • A klasszikus szociálpszichológiai kísérletek szervezeti értelmezése, esettanulmányok átbeszélése az egyén – csoport – szervezet közös működésének dinamikájával összefüggésben.
   • 3. ALKALOM

    Érzelmek és vezetés.

    • Az érzelmek szervezetpszichológiai vizsgálatának főbb témaköreinek áttekintése.
    • A szervezet különböző jelenségszintjei, a vezetés és a kapcsolódó érzelmek, szervezeti érzelmi epizódok és „érzelmi kultúra”.
    • 4. ALKALOM

     Szociálpszichológiai jelenségek az életpálya- és karrier-tanácsadásban.

     • Az életpálya-menedzsment mint egész életen át tartó folyamat
     • A karrier-tanácsadás funkciója.
     • A munka, a pályák és az önismeret világának integrálása.
     • Az életpálya-menedzsment eszközei.
     • A karrier-tanácsadási folyamat menete és főbb témái.
     • 5. ALKALOM

      Szociálpszichológia a sportban.

      • A spotpszichológia célja és eszközei.
      • A sportolót körülvevő mező és annak erej.
      • A sportoló interakciói (sportoló – szülők, sportoló – edző(k), sportoló – klub, sportoló – sportoló(k), sportoló – szurkolók)
      • Az egyéni és a csapatsportok közötti különbsége.
      • A sportpszichológus interakciói (sportoló – pszichológus, edző – pszichológus.
      • Interdiszciplinális területek, jelenségek: vezetési stílusok, kommunikáció, versengés – kooperáció, csapatfejlődés, kultúra – norma.
      • 6. ALKALOM

       Fogyatékos emberek a nyílt munkaerőpiacon.

       • A fogyatékos emberek helyzete és foglalkoztatása.
       • A háttérben meghúzódó sztereotípiák, a diszkrimináció és az információk és a személyes tapasztalatok hiánya.
       • A munkaadó szervezetek ellenállásának okai a foglalkoztatással szemben.
       • A fogyatékos emberek munkavégzéssel kapcsolatos jellemzői.
       • A fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzete.
       • A Salva Vita Alapítvány munkaerő-piaci programjai, szolgáltatásai.
       • 7. ALKALOM

        Szociálpszichológiai jelenségek a pár-és családterápiás munkában.

        • A családterápiára hatást gyakorló megközelítések (társadalmi nemmel kapcsolatos nézetek megváltozása, multikulturális szemlélet, ökoszisztémás elemzés).
        • A terapeuták családdal kapcsolatos nézetei.
        • A sztereotipikus gondolkodás veszélyére a gyakorlati munkában.
        • A családi működés elméleti és gyakorlati kérdéseit.
        • Normák, sztereotípiák, előítéletek, amelyek generációkon keresztül átörökítődtek a párkapcsolatokra és a családra vonatkozóan.
        • 8. ALKALOM

         A reklám.

         • A reklám,
          • mint ipari termék (marketing < >gazdaság < > reklám)
          • akik csinálják
          • mint robot
          • és vizualitás (semmi sem az, aminek látszik)
         • média 1.0, média 2.0
         • brandek
         • reklámfilmek
         • 9. ALKALOM

          Szociálpszichológiai ismeretek alkalmazása a piackutatásban

          • A piackutatás és a fogyasztói magatartás, a döntések támogatása a fogyasztóktól származó információk révén.
          • A fogyasztók megismerésére alkalmazott piackutatási (médiakutatási, közvéleménykutatási) módszerek pszichológiai, szociálpszichológiai vonatkozása.
          • Empirikus kutatások.
          • Szociálpszichológiai és pszichológiai ismeretek a piackutatásban.
          • 10. ALKALOM

           Szociálpszichológia és igazságügy.

           • Jog és pszichológia kapcsolatai.
           • A tanúvallomások.
           • Téves emlékek a tanúvallomásokban.
           • Kihallgatás, gyermek tanúk.
           • Azonosítás, fantomképek.
           • Pszichológiai szakvélemény.
           • 11. ALKALOM

            A pozitív pszichológia szerepe a szervezetek működésében.

            • A potitív pszichológia alkalmazásának lehetőségei a szervezeti működésben.
            • Business well-being.
            • Pozitív érzelmek, flow, teljesítmény elérés, értelem a munkában, pozitív kapcsolatok.
            • Karakter erősségek.
            • Elkötelezettség és profitabilitás.
            • A szervezeti erőforrások mozgósítása.
            • Megoldásközpontú Brief coaching.
            • Appreciative Inquiry (4D), a SOAR módszer.
            • 12. ALKALOM

             A közösségi hálózatok szociálpszichológiája.

             • Az internet mint médium és mint a média közös strukturális alapja.
             • Internet: információszerzés, közösségek szerveződése, új társas funkciók és új szociálpszichológiai jelenségek.
             • Mi történik, amikor online dolgozunk vagy egy közösségi oldalon találkozunk?
             • Mi mozgatja a virtuális közösségeket, mi motiválja a tagjait, mi idézi elő az elképesztő mértékű növekedésüket?
             • Mit várhatunk a jövőben, ahol ezek a kommunikációs és csoportszervezési formák még általánosabbak lesznek?
             • Létrejöhet-e új közösségi tudáshálózat, a Globális Agy, egy újfajta kollektív tudattalan?