Topic outline

 • Teljesítményértékelési, ösztönzési rendszerek

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN14; BMEGT52M511

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga 

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: kéthetente 4 óra és két alkalommal 6 óra (nappali tagozatos hallgatóknak); 4 alkalom (levelező tagozatos hallgatóknak)

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Gerákné dr. Krasz Katalin, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Gerákné dr. Krasz Katalin

  A tárgy leírása:

  A tantárgy során azokkal az elméleti, gyakorlati kérdésekkel, elméleti modellekkel, kutatási eredményekkel és gyakorlati példákkal, eszközökkel, módszerekkel foglalkozunk, amelyek segítenek az ösztönzési- és teljesítményértékelési rendszerek megértésében, elemezésében, kialakításában, bevezetésében és működtetésének támogatásában. A kurzus során szó lesz a motivációs elméletek gyakorlati alkalmazásának lehetőségeiről, az ösztönzés eszközeiről, a kompenzációs rendszerek típusairól, ezek előnyeiről, hátrányairól, alkalmazásuk feltételeiről, a motiváció egyéni különbségeiről, a teljesítményértékelés céljairól, tárgyáról, formáiról, módszereiről, a teljesítményértékelési rendszer kialakításáról, bevezetéséről, a teljesítményértékelés eredményének felhasználási lehetőségeiről, a teljesítményértékelést befolyásoló egyéni és szervezeti tényezőkről, az értékelői torzítások típusairól, ezek lehetséges okairól, a vezetők, az értékelők felkészítésének lehetőségeiről, módszereiről. 

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Félévközi feladatok teljesítése.
  • Szóbeli vizsga.
  • A félév végi érdemjegy a félévközi feladatok és a szóbeli vizsga eredményének átlagából tevődik össze.
  • Irodalom

   Bakacsi, Gy., Bokor, A., Császár, Cs., Gelei, A., Kováts, K., Takács, S. (2000): Stratégiai Emberi erőforrás menedzsment, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest.

   De Nisi, A. S. (1996): Cognitive Approach to Performance Appraisal. Routledge

   Elbert, F. N., Karoliny, M., Farkas, F., Poór, J. (2000): Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-KERSZÖV, Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 

   Murphy, K. R., Cleveland, N. J. (1995): Understanding performance appraisal, Social, organizational and goal-based perspectives. SAGE Publication, London

   Nemeskéri Gy., Fruttus I. L. (2001): Az emberi erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit Kft. Budapest

   Smither, W. J. (1998): Performance appraisal. State of the art in practice, Jossey-Bass Publishers, San Francisco