Topic outline

 • General

  TEREPGYAKORLAT II.

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN22

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára

  Kredit szám: 6

  Előtanulmányi rend: Terepgyakorlat I.

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: kiscsoportos foglalkozás 2-szer a félévben

  ______________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Juhász Márta, egyetemi docens

  A tárgy előadója: Hámornik Balázs, Gadanecz Péter, Juhász Márta, Krasz Katalin, Kun Ágota, Perger Mónika, Répáczki Rita, Takács Veronika Klára, Takács Ildikó

  A tárgy leírása:

  A tárgy célja, hogy mindenki olyan terepet találjon magának, ahol a diplomamunka empíriáját felveheti. Ezért elsősorban azt várjuk, hogy a hallgató önerőből találjatok erre alkalmas cégeket. Ehhez közvetve azzal segítjük őket, hogy elfogadjuk, sőt biztatjuk őket arra, hogy folytassák a munkát a Terepgyakolat I. helyszínein. 

  Követelmény

  • Aláírt igazoló lap Terepgyakorlat II-ről.
  • Belső konzulens által szervezett csoportos konzultáció 2 alkalommal.
  • Esettanulmány elkészítése és határidőre történő leadása.