Topic outline

 • Tréningmódszertan gyakorlata

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN19

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: csoportos foglalkozás 3 alkalom/félév

  ______________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Juhász Márta, egyetemi docens

  A tárgy előadója: Juhász Márta

  A tárgy leírása:

  A kurzus célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az adott munkahelyi kritériumoknak megfelelő assessment center (AC) gyakorlatok összeállítására és validálására és ennek kapcsán képesek legyenek megfelelő szóbeli és írásbeli visszajelzést adni. A kurzus során  feldolgozzák a visszajelzés adásának és fogadásának hazai és nemzetközi irodalmát és megtanulják, hogyan kell felkészíteni az értékelőket a visszajelzés adására.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Gyakorlati feladatok határidőre való elkészítése.
  • Prezentációs anyag elkészítése a szakirodalom alapján és prezentálása. 
  • Szóbeli beszámoló a kötelező tananyagból.