Topic outline

 • Vezető a szervezetben

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN15; BMEGT52M513

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára

  Kredit szám: 3

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet és gyakorlat

  A tantárgy oktatásának módja: előadás és interaktív foglalkozás kéthetente 4 óra

  ______________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: dr. Juhász Márta, egyetemi docens

  A tárgy előadója: Juhász Márta

  A tárgy leírása:

  A kurzus során a hallgató megismeri a vezetés fogalmának értelmezését, a vezetővé válás modelljeit és a vezetés történetét, majd ezt követően átvesszük a hagyományos (tulajdonság- és képesség, készség elméletek; vezetési stílus vagy viselkedéselmélet, mint döntéselméletek és magatartásalapú és szituatív vezetés elméletek) és a korszerű vezetés elméleteket (mentális komplexitás fejlődéselmélet, transzformális veztés, érzelmileg rezonáló vezető, autentikus vezetés). Továbbá gyakorlati oldalról is megismerkednek a hallgatók a vezetői coaching két legnépszerűbb modelljével: a GROW modellel és a Megoldásorientált coaching-gal.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Kiscsoportos feladat a félév során és annak prezentálása.
  • Szóbeli elbeszélgetés a megadott kötelező irodalomból.