Topic outline

 • ERGONÓMIAI ELEMZÉSEK

  Tantárgy kódja: BMEGT52MS04

  Tárgy típusa: Közlekedésmérnöki Kar MSc szakjainak tárgya

  Kredit szám: 2

  Követelmény típusa: félévközi jegy

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

 • OKTATÓK

  Tárgyfelelős: Dr. Izsó Lajos egyetemi tanár

  A tárgy előadói: Mischinger Gábor, Szabó Bálint, Dr. Hercegfi Károly, Dr. Izsó Lajos, Dr. Lógó Emma

  Operatív ügyekben kapcsolattartó: Dr. Lógó Emma, adjunktus (emma@erg.bme.hu)

  • TÉMAKÖRÖK

   • Bevezetés az ergonómiába.
   • Az antropometria és biomechanika alapjai
   • Alkalmazott antropometria, antropometriai illesztés
   • Ipari munkahelyek ergonómiai kockázatelemzésének módszerei.
   • A termékek ergonómiai minőségének értékelése – A használhatóság (Usability) elmélete és gyakorlata
   • Empirikus szoftver-ergonómiai vizsgálatok elemzése 1.: INTERFACE esettanulmányok
   • Empirikus szoftver-ergonómiai vizsgálatok elemzése 2.: szemmozgáskövetésre és pupillometriára épülő esettanulmányok
   • A felhasználói igényfelmérés magasabb szintű módszerei (például Q-módszertan és conjoint analízis)
   • A termékbiztonság vizsgálatának módszerei (egyedi események elemzési modelljei) 1.: A nem kívánatos események kialakulásának „sajt-modellje”. A szociotechnikai rendszer-modell. Eseményfás és hibafás elemzések.
   • A termékbiztonság vizsgálatának módszerei (ismétlődő meghibásodások időbeli alakulásának vizsgálata) 2: A megbízhatósági függvény és a meghibásodási ráta. A statisztikai folyamatellenőrzés. A túlélési elemzések.
  • KÖVETELMÉNYEK

   A félévközi jegy megszerzésének feltétele a két ZH eredményes megírása (külön-külön legalább 40 %), valamint házi feladat beadása és tanszéki elfogadása.

   Az érdemjegyet 55 %-ban a ZH-kra kapott pontszám összege, 45 %-ban pedig a házi feladat határozza meg.

   A tárgy teljesítésének feltétele a tanórák 50%-án való részvétel.

   Házi feladat: 15 ergonómiai hiba gyűjtése fényképes (vagy screenshot) illusztrációval, és képenként 3-4 mondatos magyarázattal. Beadás: elektronikusan PDF, DOC vagy HTML formátumban az emma@erg.bme.hu email-címre.