Topic outline

 • Szaknyelvi kommunikáció és irodalomkutatás

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN32, BMEGT52M532

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa:  félévközi jegy 

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: előadás 2 óra/hét

  ________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Vídékiné Reményi Judit, egyetemi docens

  A tárgy előadója: Soós Juliánna, Vídékiné Reményi Judit

  A tárgy leírása:

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók a kurzus elvégzésével képesek legyenek:

  • hosszabb angol nyelvű munkapszichológiai szakszövegek megértésére, különböző munkapszichológiai szakterületeket érintő témák széles skálájának megértésére;  
  • folyékonyan és hatékonyan részt venni a munkapszichológiai szakmai diskurzusokban
  • képviselni az aktuális szakterületi témával kapcsolatos álláspontját logikus felépítésű érvelés során.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Félév közbeni zh legalább elégséges teljesítése (vizsga feltétele is)
  • Házi dolgozat elkészítése és prezentációja
  • A félév végi érdemjegy a zh és a házi dolgozat eredményének átlagából tevődik össze.
  • TÉMAKÖRÖK

   • General English
   • Text structure, Sentence Structure, Cohesion Reference words
   • Summary Writing
   • Reading Skills: Global Reading
   • Reading Skills: Scanning and Skimming
   • Literature research
   • Literature review
   • Interview methodology
   • Debate in groups
   • Glossary