Topic outline

 • Munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés

  Tantárgy kódja: BMEGT52MN06; BMEGT52M505

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés munka- és szervezetpszichológia szakirányos nappali és levelező tagozatos hallgatói számára.

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele.

  Követelmény típusa: vizsga

  Kurzus típusa: elmélet

  A tantárgy oktatásának módja: előadás, 4 óra kéthetente

  _________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Kun Ágota, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Kun Ágota és meghívott vendégelőadók

  A tárgy leírása:

  A kurzus célja, egyrészt, a munkahelyi stressz kérdéskörének és aktualitásának áttekintése, a munkahelyi környezetben megjelenő tipikus stresszortényezők és stresszre adott válaszok, viselkedések számbavétele, valamint a munkahelyi stressz hatékony kezelésének, pszichológia eszközökkel támogatott módszereinek megismerése. A stressz mellett a tárgy keretein belül a pszichés jóllét és a munkahelyi jóllét legfontosabb kérdéskörei is tárgyalásra kerülnek úgy elméleti, mint módszertani oldalról.

  Másodsorban, a kurzusban helyet kap a munkahelyi egészségmegőrzés- és fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseinek áttekintése, a munkahelyeken megjelenő legfontosabb és leggyakoribb, egészséggel összefüggő célok, tevékenységek, programok lehetséges tartalmának, valamint a munkahelyi jóllét témakörének.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Félév közben kiadott feladatok teljesítése.
  • Félév végi zh legalább elégséges teljesítése.
  • A félév végi érdemjegy a zh eredményével egyenértékű.
  • 1. ALKALOM

   Stressz, munkastressz, stresszorok.

   • a stressz fogalma
   • stressz fajtái: eustressz és distressz
   • a munkahelyi stressz fogalma
   • a stressz elkülönítése a nyomástól és a kihívástól
   • a stresszor fogalma és lehetséges osztályozása
   • tipikus munkahelyi stresszorok
   • mai stresszkutatások eredménye
   • elméleti stressz modellek

   • 2. ALKALOM

    Stresszreakciók   

    • a stressztünetek osztályozása
    • a stresszre adott válaszok szintjei
    • a stressz-indikátor jelentése és tartalma
    • a stressz és a teljesítmény kapcsolata
    • a legújabb kori munkastressz: az unalom
    • a stressz ára: gazdasági következmények szervezeti és nemzeti szinten
    • a stressz károsító hatását módosító, csökkentő tényezők
    • a stressz munkára ható következményei
    • a stressz mérésének eszközei: hagyományos és újszerű módszerek
    • a stressz és a különböző szakmák, foglalkozások kapcsolata
    • 3. ALKALOM

     Stresszel való megküzdés, stressz-menedzsment

     • a coping/megküzdés fogalma és fajtái
     • a coping szintjei
     • coping stratégiák és azok alkalmazásának hatékonysága
     • a coping stratégiák alkalmazásában mutatkozó különbségek háttértényezői
     • a sikeres megküzdés pszichológiai/pszichés forrásai
     • a szervezeti szintű coping fogalma és jellemzői
     • a stresszkezelés egyéni vonatkozásai
     • a stresszkezelés szervezeti szintű vonatkozásai
     • a stresszkezelés egyén-szervezet viszonyában alkalmazható megközelítései
     • a stressz-megelőzés gyakorlata és sikerének feltételei a szervezetekben
     • a stressz-menedzsment stratégia és lépései
     • stressz-menedzsment technikák
     • a stresszkezelés módszerei, megközelítései
     • a stressz kezelésének legújabb kori megközelítése és lehetséges módszerei (nevetés, humor, állatterápia)
     • 4. ALKALOM

      Pszichés jóllét

      • a jóllét (well-being) fogalma és viszonya más, hasonló fogalmakkal
      • a jóllét fajtái
      • a szubjektív jóllét kutatásának előzményei és jelenlegi eredményei
      • jóllét modellek
      • a szubjektív jóllét megközelítésének nézőpontjai
      • boldogág-kutatások
      • a jóllét kapcsolata más tényezőkkel

      Munkahelyi jóllét     

      • a munkahelyi jóllét fogalma
      • a munkahelyi jóllét területei és az azt megalapozó tényezők
      • a szervezeti jóllét fogalma és alapja
      • a jóllét megismerésének, mérésének eszközei, módszerei
      • a munkahelyi jóllét növelésének lehetőségei és gyakorlata
      • 5. ALKALOM

       Munkahelyi egészségfejlesztés

       • A munkahelyi egészségfejlesztés elmélete és gyakorlata.
       • Egészségfejlesztés területei: életmód, káros szenvedélyek, stresszkezelés, stb.
       • Egészségfejlesztési programok kialakításának és megvalósításának lépései.
       • Sikerkritériumok, hatékonysági mutatók, akadályozó tényezők.
       • Egyéni és szervezeti szintű megközelítés.
       • Miért éri meg a szervezeteknek az egészségfejlesztés?
       • 6. ALKALOM

        Egészségfejlesztés a gyakorlatban I.

        A Personal Best cég bemutatkozó előadása, esettanulmányok és gyakorlati demonstrációk az egészségfejlesztés területéről.

        • 7. ALKALOM

         Egészségfejlesztés a gyakorlatban II.

         A hallgatók által egészségfejlesztési területen végzett vizsgálatainak bemutatása és megvitatása.