Topic outline

 • Pályaszocializáció, pszichológus etika

  Tantárgy kódja: BMETE47MN02; BMETE47ML01

  Tárgy típusa: kötelező a Pszichológia mesterképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói számára 

  Kredit szám: 2

  Előtanulmányi rend: A tantárgy teljesítésének nincs előfeltétele

  Követelmény típusa: vizsga 

  Kurzus típusa: elmélet 

  A tantárgy oktatásának módja: 2óra/hét (nappali tagozatos hallgatóknak); 3 alkalom (levelező tagozatos hallgatóknak)

  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Tárgyfelelős: Dr. Kemény Ferenc, egyetemi adjunktus

  A tárgy előadója: Dr. Kemény Ferenc, Gerákné dr. Krasz Katalin

  A tárgy leírása:

  A tantárgy során a pszichológusi tevékenységgel pontosabban a kutatással, a tudományos közléssel, a klinikai vizsgálatokkal illetve a munka és szervezetpszichológiai tevékenységekkel kapcsolatos szakmai etikai normákat, kérdéseket és a lehetséges etikai dilemmákat, ezek megoldási lehetőségeiket vesszük sorra. A szakmai etikai kérdéseken túl foglalkozunk a pszichológusi végzettséggel végezhető szakmai feladatokkal, ehhez a szakmához szükséges kompetenciákkal, a különböző pszichológusi karrierutakkal illetve továbbképzési, fejlesztési lehetőségekkel a pályára való felkészülés, a pályaszocializáció támogatása érdekében.

  Követelmény

  • Részvétel az órák 70%-án (aláírás feltétele).
  • Félévközi feladatok teljesítése.