Topic outline

 • Mérnök leszek (BMEGT52A400) 2019. őszi félév

  Heti 2 óra előadás, 2 kredit, félévközi jegy
  - a Villamosmérnök BSc és a Mérnök informatikus BSc szak kötelező tárgya

  Tárgyfelelős: Dr. Hercegfi Károly, egyetemi docens

  Oktatók:

  Dr. Hercegfi Károly

  egyetemi docens

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  Dr. Molnár György

  egyetemi docens

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Dr. Tevesz Gábor

  egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Sik Dávid

  PhD hallgató

  Műszaki Pedagógia Tanszék + Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  Horváth Cz. János

  tanársegéd

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  A kurzus célja az elsőéves VIK hallgatók beilleszkedésének segítése, a hallgatói kultúra fejlesztése. A hallgatói szocializáció folyamatának elősegítése, alkalmazkodás az egyetemi követelményekhez. A tanulással és a teljesítménnyel kapcsolatos viselkedésmódok, és a tudás prezentációjának tartalmi és formai fejlesztése.

 • Követelmények

  A félévi munka értékelése három részből áll:

  • a1.: 4 kérdőív/teszt kitöltése (20 pont),
  • a2.: két darab, képet és szöveget tartalmazó mikrotartalom, mint házi feladat (40 pont)
  • a3.: prezentációs technikát alkalmazó házi feladat (40 pont),

  továbbá az esetleges késésekért pontlevonás jár, viszont az utóbbi két résznél plusz pontok kaphatók az alábbiak szerint.

 • A tárgy tematikája

 • Ajánlott irodalom

  • Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben. Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
  • Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia 2.0, Typotex Kiadó, Budapest, 2013. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/adatok.html
  • Bidgoli, H. (szerk.).: The Handbook of Technology Management, 3. kötet, Wiley, USA, 2010.
  • Kártyás Gábor, Takács Gábor, Répáczki Rita: Kezedben a karriered! - Pályakezdőként, álláskeresőként a munkaerőpiacon. Complex Kiadó, 2010.
  • Lőrincz Éva Anna, Sturcz Zoltán: Prezentáció e-book. http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2792-64-4
  • Németh József: A technika és mérnökség magyarországi története. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999.
  • Reynolds, G.: PreZENtáció. HVG Kiadó, 2009.